Michal Hellebrandt

Som Slovák žijúci v Prahe od roku 2005. Narodil som sa v roku 1980, vyštudoval som Fakultu humanitných vied UMB v Banskej Bystrici, odbor učiteľ telesnej výchovy-trénerstvo basketbalu, ale učil som len jeden rok, počas ktorého som – trochu neskoro – zistil, že to nie je moja parketa a nehodím sa na to. Odvtedy pracujem manuálne ako skladník v Prahe.

Mám skvelú partnerku a ešte skvelejšiu dcéru. Mojím hlavným záujmom je hudba – hlavne alternatívna muzika postavená na princípoch D.I.Y. a milujem knihy. Som gitarista v kapele.

Roztrúsenú sklerózu mi diagnostikovali 20. 9. 2018

Články autora

31. O uhle pohľadu (Michal Hellebrandt)

Už dávno sa snažím vidieť veci z viacerých hľadísk. Už dávno sa snažím pochopiť, prečo sa daný človek pozerá na určitú vec-jav-skutočnosť práve tak, ako

30. O predpokladaní (Michal Hellebrandt)

Môj jubilejný tridsiaty blog začínam, ako som to urobil nedávno, básničkou: Šťastie “Ty si strašne domýšľaš”, povedala, a ja som si až po rokoch uvedomil,

29. O tvrdohlavosti (Michal Hellebrandt)

Ach jo. Tiež máte občas pocit, že sa proti vám spikla celá zemeguľa, osud, život a čojaviemčoešte? Prečo? Čo som komu urobil, že ma chce

28. O vplyve hudby 2 (Michal Hellebrandt)

Nebudem sa dlho vykecávať a rovno prejdem k veci. Ak je medzi vami niekto, kto môj blog číta pravidelne, tak vie, ktorá bije. Pre ostatných

27. O invalidnom vozíčku (Michal Hellebrandt)

Zaumienil som si už dávnejšie, že v mojom blogovaní sa nebudem sťažovať a riešiť svoje zdravotné komplikácie – budem skôr písať o svojich myšlienkových pochodoch

26. O alternatívnej realite (Michal Hellebrandt)

Tak bacha! Prituhuje! Tento blog som sa rozhodol začať poéziou(!). Nechajme, prosím, stranou fakt, akú umeleckú úroveň táto “poézia” dosahuje. Ide o autorskú báseň, ktorej

22. O zhoršení (Michal Hellebrandt)

“Tak jsem se zhoršil”, opäť vychádzam z prvej vety románu “Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války”, ktorá je v Čechách hádam čítanejšia než biblia,