Search
Close this search box.

Kdo může pobírat více důchodů najednou?

Některé důchody je možné pobírat současně, jiné nárok na ty ostatní vylučují. Kolik druhů penzí a v jaké výši můžete čerpat?...

Některé důchody je možné pobírat současně, jiné nárok na ty ostatní vylučují. Kolik druhů penzí a v jaké výši můžete čerpat?

Český penzijní systém v některých případech pobírání více druhů důchodů připouští, v jiných zakazuje. Dnes se tedy podíváme, jak se dají penze kombinovat.

Pokud splňujete podmínky pro nárok na více důchodů téhož druhu nebo výplatu starobního a invalidního důchodu, vyplatí se ten, který je vyšší. To neplatí v případě, že se jedná o nárok na sirotčí důchod po obou rodičích.

Pokud splňujete podmínky nároku na výplatu starobního či invalidního a pozůstalostního důchodu, dostanete vyplacen nejvyšší důchod v plné výši a z ostatních pak uvidíte jen polovinu procentní výměry (důchod se skládá ze základní a procentní výměry).

Invalidní a pozůstalostní důchod kombinovat lze

Invalidní a pozůstalostní důchod kombinovat lze. Není ale možné oba čerpat v plné výši. Příklad si můžeme ukázat na ovdovělém muži, který splňuje podmínky jednoho ze tří stupňů invalidity.

Ten pak bude dostávat svůj invalidní důchod v plné výši a dostane také přiznán důchod vdovecký, jehož výše bude odpovídat polovině procentní výměry starobního důchodu zemřelé manželky. Vyšší procentní výměra invalidního důchodu tedy zůstane zachována a z nižší procentní výměry (vdovecký důchod) se mu bude vyplácet 50 %. Čtěte také: Penzijní reforma podle NERV: Povinně a bez záruky

Příklad: Manželka měla starobní důchod 9000 Kč (2230 Kč = základní výměra důchodu + 6670 Kč procentní výměra). Procentní výměra invalidního důchodu bude náležet v plné výši a z procentní výměry u vdoveckého důchodu stát strhne kvůli souběhu důchodů 50 %.

9000 – 2230 = 6670 Kč, z toho 50 % činí 3385 Kč

Pro souběh s vyšší procentní výměrou invalidního důchodu se procentní výměra vdoveckého důchodu krátí ještě na polovinu, informoval server Měšec.cz Pavel Gajdoš, mluvčí České správy sociálního zabezpečení.

Částku 3385 Kč je tedy nutné ještě o polovinu snížit na 1693 Kč.

Muž v našem modelovém příkladu tedy bude pobírat svůj invalidní důchod v plné výši plus 1693 Kč jako důchod vdovecký.

Starobní a invalidní důchod kombinovat nelze

Pobírání invalidního a starobního důchodu možné není. Pokud se budeme držet našeho příkladu, bude to znamenat, že po dosažení 65 let se invalidní důchod automaticky změní na starobní důchod. Výše penze bude stejná, stejně jako vyplácený vdovecký důchod, pokud stále přetrvávají podmínky pro jeho splnění. Samozřejmě je možné požádat o nový přepočet starobního důchodu, upozornil server Měšec.cz Gajdoš. Čtěte také: Důchodová reforma zachrání státní rozpočet ale vaši penzi ne

Starobní důchod z více států EU

Důchod se však dá kombinovat i jinak a to v případě, že jste kromě České republiky pracovali v životě i na území jiného státu a byli jste tam důchodově pojištěni. Pokud vám vznikne nárok na důchod ve více zemích EU, vyplatí vám ho každá země, ve které jste byli alespoň jeden rok důchodově pojištěni.

V případech, kdy člověk stráví část svého pracovního života v jednom a část v jiném členském státě a přitom nesplní předepsanou dobu pro nárok na dávku v některém z nich, uplatňuje se princip sčítání dob pojištění, řekl serveru Měšec.cz Pavel Gajdoš. To znamená, že pokud doba pojištění v některém státu EU nedosáhla délky jednoho roku, bude ji jako dobu pojištění uvažovat ta země, která vám bude důchod vyplácet.

Přestane-li pojištěnec pracovat v jednom členském státě a pokračuje v pracovní činnosti v jiném, nepřevádí se zaplacené pojistné do tohoto státu, dodal Gejdoš.

Důchodový věk se v jednotlivých členských státech EU liší, stejně jako požadavky na délku potřebné doby pojištění. Orientačně lze věkové hranice odchodu do důchodu nalézt na stránkách ČSSZ. Penze vám bude vyplacena vždy až po splnění důchodového věku dané země. Po dosažení věkové hranice byste pak měli dostávat vyplácenou poměrnou část důchodu. Jeho výše se odvozuje od doby pojištění v dané zemi

Převzato:mesec.cz

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email