Search
Close this search box.

Fryštát, zámek

Moravskoslezský kraj

Trojkřídlá patrová empírová stavba stojí v místě středověké tvrze neznámého vzhledu, která počátkem 16. století vyhořela. Během staletí vystřídal objekt celou řadu majitelů. Mezi nejvýraznější patří hraběcí rod Larisch-Mönnichů, který zámek koupil v roce 1792. S ním je také spojena náročná přestavba objektu, která upravovala předešlé barokní adaptace. Zámek pak získal ušlechtilý empírový vzhled. V interiérech se projevila bohatost a nároky Larisch-Mönnichů, úspěšných podnikatelů v zemědělství i průmyslu, sbírkou vynikajících výtvarných děl a historizujícím charakterem salónů. Okolní park byl upraven v anglickém stylu. Na sklonku 19. a počátkem 20. století se stal zámek přitažlivým cílem návštěv řady významných panovnických osobností – členů rodu Habsburků, německého císaře i bulharského cara. Po dokončení novodobé obnovy zde byla zřízena památková interiérová instalace a podařilo se sem navrátit i část původních kmenových sbírek – historický nábytek, portréty a předměty uměleckého řemesla. Obnovena byla i klasicistní iluzivní výmalba části interiérů zámku.Pro návštěvníky na vozíčku je bez problémů přístupná expozice České umění 19. století ze sbírek Národní galerie v Praze a samozřejmě i zámecký park, kde jsou vysázené vzácné dřeviny a ve střední části, poblíž bývalých koníren, vybudován zookoutek s výběhem pro vysokou zvěř a drobným vodním ptactvem. S pomocí a po předchozím telefonickém objednání je dostupná prohlídková trasa zámku, v rámci níž jsou k vidění umělecko-historické sbírky 16. až 20. století. Nejvíce jsou zastoupeny sbírky a nábytek posledních majitelů, Larisch-Mönnichů, soubor barokních rytin s loveckými motivy, vídeňský a míšeňský porcelán. Zvláš_ cenný je knižní fond bývalé zámecké knihovny a rovněž je zde znamenitý soubor ručně vázaných koberců francouzské výroby 18. století. Bezbariérová toaleta je k dispozici v zámecké vinárně v budově zámku. Parkování je možné cca 20m od vstupu do objektu na neplaceném parkovišti u hlavní pošty.733 24 Karviná-Fryštát
tel./fax: 596 318 382, 596 387 400, 596 318 381−2
www.karvina.org
info@karvina.org
zamek-frystat@karvina.org

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email