Search
Close this search box.

Sychrov, zámek (NKP)

Liberecký kraj

Dnešní romantický zámek stojí na místě původního barokního objektu z konce 17. století, jehož zbytky jsou dodnes uchovány v jádru stavby. Od roku 1820 vlastnili sídlo Rohanové, jeden z nejstarších a nejvýznamnějších francouzských rodů. V době jejich působení získal zámek svou dnešní podobu. Plány k přestavbě poskytl architekt František Bayer a Bernard Grueber, dokončovací práce pak vedl rohanský architekt Josef Pruvot. V novogotickém stylu jsou upraveny interiéry s bohatou řemeslnou výzdobou od převážně českých umělců. Mnohé sochařské práce pocházejí od známých dobových sochařů a malířů, jakými byli například E. Max, J. Z. Quast, V. Kandler, E. Veselý a další. Z původního mobiliáře je zachovaná bohužel jen část, nicméně je zde uchován bohatý knižní fond a jedna z nejvýznamnějších sbírek portrétů francouzských králů a členů rodu Rohanů ze 17. a 18. století, která je zároveň největší svého druhu ve střední Evropě. Zámek je podobně jako jiné objekty obklopen přírodně krajinářským parkem, jehož založení je doložené k roku 1820 v rámci stavebních úprav sídla. Na jeho založení má velkou zásluhu kníže Camille de Rohan, vášnivý botanik. Novou podobu získal park po polovině 19. století, kdy byl upraven v anglickém stylu s nepravidelnou sítí cest, kašnami a oranžerií. Nakonec zahradu doplnila i romantická umělá zřícenina, tzv. Arthurův hrad.Volně je návštěvníkům na vozíčku dostupný zámecký park s expozicí dravců a exteriéry stavby.
Základní prohlídková trasa se nachází v interiérech prvního patra a je přístupná po širokém schodišti s nízkými stupni. Zde je tedy vozíček nutné vynést, pak je již trasa snadno dostupná v jedné rovině s širokými dveřmi. Prohlídka zahrnuje stylové zámecké interiéry a salony v novogotickém stylu s bohatým souborem uměleckých děl. Bezbariérová toaleta je v zámecké restauraci, parkoviště se nachází přímo před objektem.

půdorys

463 44 Sychrov
tel./fax: 482 416 011, 482 416 012
www.zamky-hrady.cz
www.zamek-sychrov.cz
info@zamek-sychrov.cz

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email