Search
Close this search box.

Duchcov, zámek (NKP)

Ústecký kraj

Ve 2. polovině 17. století byl na místě hradu pánů z Oseka a později renesančního sídla podle plánů Ulrika Aostalliho postaven barokní zámek. Přestavba byla realizována na základě plánů architekta Jeana Baptista Matheye. Do finální podoby dovedl adaptace František Maxmilián Kaňka. Do počátku 18. století byla dokončena přestavba hlavního traktu a připojena k němu dvě boční křídla. Součástí zámeckého areálu se stal i barokní kostel Zvěstování Panny Marie. Výzdoba interiérů je prací nejvýznamnějšího českého barokního freskaře Václava Vavřince Reinera, bohatá sochařská výzdoba od vrcholně barokního sochaře Matyáše Bernarda Brauna.
V 18. století sloužil zámek jako centrum společenského života, navštěvovala ho řada významných hostů, mezi kterými byl například J. W. Goethe, Frederyk Chopin nebo L. van Beethoven. Ve službách Valdštějnů zde pracoval jako knihovník i proslulý G. Cassanova, který zde i zemřel. Po pozemkové reformě v roce 1920 byl Duchcov zkonfiskován a posléze zakoupen okresním úřadem. Jeho sbírky (kabinet přírodnin a rarit a sbírka zbraní) byly rozptýleny na zachované valdštejnské zámky (Mnichovo Hradiště a Doksy). Od 60. let 20. století byl využíván pro kulturní účely a postupně rekonstruován.Vstup do zámku i pohyb po Knížecí zahradě je bezbariérový. Expozice se nachází v 1. patře, kam je možné se dostat s pomocí – je nutné zdolat schodiště. Celá prohlídková trasa je pak bez bariér, na konci prohlídky je nutné vozíček opět snést po schodech dolů. Expozice dokládají historický vývoj nábytku, v křídle, kde bydlel a zemřel Cassanova, je instalována expozice s ním spojená. Přístupné jsou rovněž poklady z depozitářů. Parkování je možné v bezprostřední blízkosti zámku, bezbariérová toaleta pro vozíčkáře je v přízemí zámku.

půdorys

419 01 Duchcov
tel./fax: 417 835 301, 417 835 170
www.zamky-hrady.cz
zamekdux@proactive.cz

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email