Search
Close this search box.

Březnice, zámek (NKP)

Středočeský kraj

Dnešní březnický zámek stojí na místě původní gotické tvrze rodu Buziců z poloviny 13. století. Dispozice byla okrouhlého uspořádání, k hradební zdi kolem volného nádvoří přiléhala zástavba. V 15. století gotický hrádek přestavěli tehdejší majitelé Zmrzlíkové ze Svojšína. V období husitských válek byla tvrz i s přilehlým městečkem dobyta a po určitém období, kdy byla opuštěná, byla na počátku 16. století za Petra Malovce z Chýnova opravena a rozšířena o vnější hradby s baštami. Je pravděpodobné, že se na fortifikaci podílel i slavný stavitel Benedikt Rejt. O postupnou přeměnu hrádku na zámek se zasloužil v druhé polovině 16. století Jiří z Lokšan, který do Březnice povolal italské stavitele a pověřil je přestavbou středověké tvrze na renesanční zámek. Z této doby se nám dochovaly nástěnné malby v knihovně. V důsledku konfiskací po bitvě na Bílé Hoře přišli Lokšané o svůj majetek a novým majitelem březnického zámku se stal Přibík Jeníšek z Újezda. V druhé polovině 17. století pak zámek dostal svou dnešní půdorysnou rozlohu, na níž se nic nezměnilo ani v rámci pozdějšího restaurování Březnice roku 1835 Krakovskými z Kolowrat.Objekt je návštěvníkům na vozíku přístupný s cizí pomocí v celém rozsahu, tzn., že k vidění je rodová galerie, Africký salon, renesanční jídelna a interiéry 18. a 19. století, Hodovní sál, lokšanská knihovna a raně barokní kaple. Bez problémů je pak přístupný okolní areál – exteriéry, bylinná zahrádka a park, v jehož těsné blízkosti je parkoviště. Návštěvník se také může bez problémů občerstvit v kavárně u bylinné zahrádky. Objekt bohužel není vybaven bezbariérovou toaletou.

půdorys

262 72 Březnice
tel./fax: 318 682 179, 318 683 605, byt správce 318 683 606
www.zamky-hrady.cz
breznice@stc.npu.cz

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email