Search
Close this search box.

Horšovský Týn, hrad a zámek (NKP)

Plzeňský kraj

Jádro dnešního zámku tvoří původní hrad s kaplí Nejsvětější Trojice ve věži z poloviny 13. století. Hrad se nacházel nad důležitým brodem přes řeku Radbuzu. Až do doby husitských válek patřil církvi. Dnešní podoba zámku pochází z období renesance, ze 16. a počátku 17. století. Tehdy ho vlastnili Lobkowiczové, kteří se zasloužili o vybudování hlavních zámeckých křídel a vyzdobení nástěnnými malbami. Po třicetileté válce vlastnil objekt rod Trauttmansdorffů. Byly provedeny některé další stavební úpravy zámku i přilehlého okolí, ale nebylo už narušeno stavebně cenné starší jádro stavby. Převážná část změn se soustředila na novou parkovou úpravu. Na restauračních pracích koncem 19. století se podílel i významný architekt a profesor české techniky Josef Schulz.Po předem ohlášené návštěvě je návštěvníkům na vozíčku poskytnuta veškerá pomoc s vystoupáním po schodech do 1. patra, kde se nachází hlavní zámecká expozice. Celá prohlídková trasa v tomto patře je téměř bez bariér, nachází se zde také toaleta pro vozíčkáře. V přízemí je expozice velmi členitá s množstvím schodů, prohlídka vyžaduje rovněž pomoc. Návštěvník může shlédnout hradní interiéry (unikátní gotickou biskupskou kapli, zbrojnici, hodovní síň), historické interiéry zámku (taneční sál, knihovnu, galerii českých panovníků), expozici historických zajímavostí (osvětlovacích těles, cestovních a hygienických potřeb, dětského nábytku a hraček, expozici kuchyně s původním vybavením nádobí) a zámeckou jízdárnu, ochozovou chodbu a interiéry purkrabství s etnografickými sbírkami. Bez problémů je přístupný zámecký park. Parkování je možné na náměstí před zámkem. V rámci plánované rekonstrukce náměstí se počítá se zřízením vyhrazeného parkoviště pro invalidy. Běžně jsou realizovány také prohlídky pro mentálně postižené. Pro sluchově postižené jsou k dispozici
psané průvodcovské texty. Pro nevidomé jsou k dispozici vybrané exponáty, které si mohou
osahat.

půdorys

346 01 Horšovský Týn
tel./fax: 379 423 111, 379 423 113
www.cestujme.cz/npu
www.zamky-hrady.cz
hz.htyn@arcom.cz

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email