Search
Close this search box.

Kladruby u Stříbra, klášter (NKP)

Plzeňský kraj

Benediktinský klášter založil v roce 1115 kníže Vladislav I. Románské klášterní stavby s trojlodní bazilikou však byly dokončeny až počátkem 30. let 13. století. V průběhu 13. století získal klášter významné postavení, odehrálo se zde mnoho důležitých politických jednání a schůzek. Ve 14. století byl upraven hlavní chrám, zřízena kaple Všech svatých a celý areál opatřen novým opevněním. Po dobytí kláštera během husitských válek se objekt dočkal dalšího stavebního rozvoje. Počátkem 16. století byl znovu vysvěcen kostel a přibyly i další nové stavby (hospodářský dvůr, pivovar a latinská škola). K opětovnému poničení klášterních budov došlo za třicetileté války, avšak i poté se podařilo získat novou podporu pro jejich obnovu. Velký stavební rozkvět nastal v 18. století. Tehdy došlo z iniciativy opata Fintzguta k realizaci přestavby kostela. Plány ve stylu barokní gotiky připravil architekt Jan Blažej Santini-Aichl. Následovala stavba nové barokní prelatury, zřejmě podle návrhu architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera. V roce 1785 klášter Josef II. zrušil, novým majitelem objektu se stal ve 20. letech 18. století knížecí rod Windischgrätzů. V majetku tohoto rodu zůstaly Kladruby až do konce 2. světové války.Návštěvníkům je v klášteře přímo připravena bezbariérová prohlídková trasa, která zahrnuje kostel Nanebevzetí Panny Marie, ambitovou chodbu, zimní refektář, lapidárium soch Matyáše Bernarda Brauna a část knihovny Windischgrätzů. Na této trase jsou pouze nízké prahy u dveří. Výtah zatím k dispozici není, jeho výstavba se však již plánuje. Bez bariér a volně přístupné je rovněž nádvoří a okolí kostela. Bezbariérové toalety jsou v objektu k dispozici, parkování je možné přímo u vstupu do kláštera.

půdorys

349 61 Kladruby u Stříbra
tel./fax: 374 631 773
www.kladruby.euweb.cz
kladruby@mybox.cz

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email