Search
Close this search box.

Kost, hrad

Královéhradecký kraj

Hrad v údolí pískovcových skal Českého ráje založil zřejmě Beneš z Vartemberka před rokem 1349. Jádro původní stavby tvořila hranolová Bílá věž s obrannou i obytnou funkcí a tzv. vartemberský palác. Další stavební úpravy probíhaly vždy s příchodem nových majitelů, výrazná přestavba je spojená s rodem Biberštejnů, kteří hrad rozšířili a renesančně upravili. Roku 1635 zasáhl sídlo zničující požár a hrad tak definitivně ztratil svoji rezidenční funkci. Dále byl objekt využíván pouze k hospodářským účelům, především jako sýpka. Na počátku 18. století bylo adaptováno 1. patro biberštejnského paláce a také došlo k zastřešení velké věže. V průběhu 2. světové války však hrad znovu vyhořel a byl nově zastřešen. Při rekonstrukčních pracích v 50. letech byly objeveny zbytky nástěnných maleb a prostory paláce byly adaptovány pro výstavní účely Národní galerie. V současné době jsou zde v souvislosti s restitucí majetku po roce 1990 zpřístupněny sbírky rodiny Kinských.Hrad Kost je pro návštěvníky na vozíčku částečně dostupný s pomocí. S asistencí si je možné prohlédnout hradní exteriéry z nádvoří a podívat se také do kaple a pod věž. Do paláců je možné se dostat po vynesení vozíčku do schodů. Poté může návštěvník shlédnout dobové hradní interiéry se sbírkami rodiny Kinských. Bezbariérová toaleta je na parkovišti, které se nachází pod hradem ve vzdálenosti cca 100m od vstupu do objektu.

půdorys

507 45 Mladějov
tel./fax: 493 571 144, 493 571 114
www.zamky-hrady.cz
kinsky.kost@seznam.cz

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email