Search
Close this search box.

Konopí

Jak působí konopí v mladém mozku?

Prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, 04/2023

Nedávno publikovaná práce v časopise Frontiers in Psychiatry rozebírá situaci mladých lidí užívajících pravidelně jakoukoli formu konopí (docela děsivé je, že jde o 29 % americké populace ve věku 19-20 let, u mladých dospělých jde o 8,3 %).

Co způsobuje konopí v mozku, který vlastně ještě neukončil svůj vývoj?

Vlivem zvyšujícího se množství tetrahydrokanabinolu (THC) v současných přípravcích dochází k neuroanatomické přestavbě především tzv. reward systému (systému odměny), jehož hlavním neuropřenašečem je dopamin. Ten se nám vyplavuje přirozeně při všech činnostech, kdy cítíme uspokojení. Mozek baží po uspokojení a je ochoten si k němu najít co nejkratší cestu. Proto má touha po rychlém uspokojení takovou prioritu v našem nevědomém jednání. Neuroanatomické okruhy, které používá tento systém odměny, jsou v mozku relativně rozsáhlé a dnes již slušně prozkoumané.

Druhá hlavní složka konopí, kanabidiol (CBD), je protektivní a působí proti škodlivému působení THC. Jak se však mění poměr mezi THC a CBD (a v některých tvoří THC až 90%), odpadá tento protektivní efekt a dochází k následujícím změnám:

Chroničtí uživatelé kanabisu vyvíjejí tzv. hypodopaminergní anhedonii a kognitivní poruchy. Co to znamená? Anhedonie je neschopnost prožívat štěstí. O to ale uživateli konopí šlo, ne?. Neschopnost prožívat štěstí je jeden z hlavních příznaků deprese.

Zobrazovací metody (MRI, PET) ukázaly, že změna rovnováhy neuropřenašečů způsobená chronickým užíváním konopí vede ke snížení objemu šedé hmoty mozkové, a to ve strukturách, které jsou zodpovědné za chování a jeho kontrolu, motivaci, rozhodování, paměť a další kognitivní funkce, a může vést dokonce k vývoji psychózy.

Chronické užívání kanabisu, zvláště u adolescentů, vede k omezenému uvolňování dopaminu ze struktury zvané striatum (hluboká mozková šedá hmota), což vede k hypodopaminergnímu stavu (stavu s nedostatkem dopaminu) a je zodpovědné za špatnou paměť, nepozornost a narušené učení. Sníží se i tvorba dopaminu, což vede ke sníženému vnímání odměny (která byla prvotním cílem uživatele drogy), motivace a nakonec apatie.

Zvýšení dávek THC pak vede sice ke zvýšení produkce dopaminu, ale za cenu potlačení jiného neuropřenašeče kyseliny gama-aminomáselné, což vyvolá zvýšení strachu. Uživatelé konopí jsou tak vystaveni až čtyřnásobnému zvýšení výskytu deprese, a to i v případě, že před užíváním konopí žádné depresivní symptomy neměli.

Dříve byl obsah THC v konopí 2-4 % a k těmto patologiím významně nedocházelo.

Asi 200 miliónů lidí na celém světě trpí díky své frustrující a někdy fatální romantické potřebě dostat se denně do rauše. Je velmi obtížné se z této závislosti dostat a obnovit funkci dopaminového „reward“ systému. Zkouší se pohyb, vitaminy, různé aminokyseliny. Při tomto výzkumu bylo zjištěno, že genetická rozmanitost hraje i zde roli. O to je nebezpečnější si s touto závislostí zahrávat. Nebezpečí je největší od 15 do 25 let.

Klidová aktivita mozku je při chronickém užívání konopí narušena a s ní pak fungování řady systémů včetně vnímání radosti, motivace, paměti, emocí či dosažení akademických dovedností.

Nadšení z neškodnosti tzv. „rekreačního“ užívání konopí by tedy mělo být přehodnoceno.

Podle Blum K et al. Cannabis-induced hypodopaminergic anhedonia and cognitive decline in humans: Embracing putative induction of dopamine homeostasis. Front. Psychiatr, 2021, 12:623403.

CBD a roztroušená skleróza

Hanka Vágnerová, 07/2020

Konopí a látky v něm obsažené (tzv. kanabinoidy, nejznámější je THC a CBD) jsou testovány jako potenciální podpůrný lék u řady chorob. Byl prokázán vliv na zmírnění spasticity u RS, třesu u Parkinsonovy choroby, bolesti spojené s nádorovým onemocněním, účinek na neuropatickou bolest, revmatoidní artritidu, choroby zažívacího traktu nebo na nevolnost a anorexii. Výzkum stále pokračuje.

Marihuana je americký výraz pro květy konopí s pryskyřicí, která obsahuje psychotropně působící THC, a je proto zneužívána jako droga.

Užívání konopí k léčbě různých zdravotních potíží má v ČR dlouhou tradici – jak legální, tak nelegální. Možná i proto je stále opředeno mnoha mýty.

Pacienti s RS mají právo být léčeni konopím od 1. dubna 2013, kdy byl přijat zákon č. 50/2013 Sb. O léčivech a návykových látkách. S platností od 17. října 2015 jsou podmínky léčby konopím novelizovány vyhláškou MZ č.236/2015 Sb. Od 1. ledna 2020 platí novela zákona o léčivech, která stanovuje úhradu konopí pro léčebné použití z veřejného zdravotního pojištění.

Konopí je oficiální medicínou (EBM) uznáno pro RS jako lék symptomatický, např. ke zmírnění křečí a neuropatické bolesti, zlepšení spánku apod. Konopí k léčebnému použití předepisuje pouze odborný lékař (neurolog), který se registroval do systému elektronické preskripce a vydává se v lékárně.

Povolený obsah kanabinoidů v sušině: THC: 0,3 % – 21 % , CBD: 0,1 % – 19 % . Je možné předepsat maximálně 180 g usušeného konopí měsíčně. Zdravotní pojišťovna však hradí 90% ceny předepsaného množství pouze do 30 g/měsíčně (vyšší podléhá schválení revizního lékaře).

Seznam oprávněných lékařů vede  Státní agnetura pro konopí k léčebnému použití  http://www.sakl.cz/pacienti/seznam-predepisujicich-lekaru.

Na webu KOPAC, Pacientského spolku pro léčbu konopím, je přehled předepisujích lékařů a vydávajích lékáren v mapě https://kopac.cz/mapa-lekaru-predepisujicich-lecebne-konopiv-cr/. V současnosti je v lékárnách k dispozici konopí z domácí produkce i dovozu, ale je potřeba si vždy ověřit aktuální dostupnost.

Více informací o konopí a léčbě, o rostlině i mechanismu účinku, odborné přednášky, odkazy na studie a mnoho dalšího najdete na internetu na stránkách KOPAC.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email