Search
Close this search box.

Rehabilitace

Rehabilitace je širší pojem než jenom cvičení nebo masáže. Z definice by mělo jít komplexní činnost, která směřuje k navrácení fyzických, psychických a sociálních sil jedince, které byly vlivem onemocnění nebo úrazu poškozeny.

U pacientů s diagnózou RS mohou být přítomné různé typy obtíží, které jsou u každého pacienta velmi individuální a také mohou být v čase různě proměnlivé. Pro ovlivnění těchto různých obtíží je potřeba, aby rehabilitace probíhala v rámci multidisciplinárního týmu odborníků.

Součástí neuro-rehabilitačního týmu jsou:

  • rehabilitační lékař nebo neurolog se znalostí rehabilitační problematiky (předepisuje vhodné rehabilitační procedury, konzultuje zdravotní stav)
  • fyzioterapeut poskytuje poradenství ohledně vhodného cvičení na doma, v rámci individuální fyzioterapie cvičí s pacientem cviky na uvolnění, posílení, zlepšení rovnováhy. V rámci skupinového cvičení vede lekce zdravotního cvičení, aerobního tréninku, posilovacího tréninku a případně i dalších forem cvičení. Cvičení je vždy uzpůsobeno aktuálním potřebám pacienta.
  • ergoterapeut se zabývá především funkcí ruky, dále nácvikem běžných denních aktivit pacienta (péče o sebe, oblékání, jídlo, hygiena). Může poradit vhodné strategie pro zvládání únavy a vhodné pomůcky pro usnadnění denních aktivit při zhoršené funkci ruky.
  • logoped pomáhá pacientům, kteří mají potíže s řečí nebo s polykáním
  • protetik (v případě potřeby zhotoví individuálně upravené kompenzační pomůcky, jakou jsou např. ortézy na nohu)
  • sociální pracovník pomáhá při vyřízení žádosti na speciální pomůcky, poskytuje poradenství ohledně přiznání příspěvku na péči, na mobilitu a dalších příspěvků, poradí při vyřízení invalidního důchodu. Jeho úkolem je také poradenství o možných formách osobní asistence a dalších sociálních službách.
  • zdravotní sestra poskytuje rehabilitačně ošetřovatelskou péči, edukuje pacienta a jeho rodinu např. o problematice cévkování, prevence dekubitů a možnostech zvládání bolesti.
  • (neuro)psycholog nebo psychoterapeut pomáhá rozpoznat a řešit emocionální a psychosociální problémy, které vyplývají z diagnózy roztroušená skleróza, dále pomáhá se zvládáním symptomů onemocnění. Dále může pomáhat při řešení rodinných nebo jiných osobních problémů.

Pro rehabilitaci v neurologii je typický ucelený přístup k pacientovi, kdy se řeší pacientovi obtíže komplexně s přihlédnutím k jeho životní situaci a sociálnímu zázemí. Dalším důležitým prvkem je včasné zahájení rehabilitace a její dlouhodobý průběh. Pacient se tedy s rehabilitací více či méně v závislosti na svých potřebách potkává stále. Rehabilitační strategie vždy vychází z konkrétních individuálních potřeb pacienta.

U pacientů s RS se využívá rehabilitace ve formě ambulantní, kdy pacient dochází na rehabilitaci z místa svého bydliště zpravidla 1 až 2krát týdně nebo forma pobytová (na lůžkovém oddělení rehabilitace, v rehabilitačním ústavu nebo v lázních). Výhodou pobytové formy, která zpravidla trvá 2 až 4 týdny je, že díky intenzivnějšímu cvičení může dojít k výraznějšímu pokroku v terapii. Pro některé pacienty s větším pohybovým omezením však může být více procedur a cvičení za den příliš náročné.

Vzhledem k tomu, že u pacientů s RS je doporučováno pravidelné cvičení několikrát týdně pro udržení kondice, je vhodné vyhledat si vhodného rehabilitačního odborníka se znalostí problematiky RS blízko svého bydliště.

Kontakty na odborníky můžete najít na adrese: www.msrehab.cz

Zpracovala: Mgr. Klára Novotná, www.msrehab.cz

PŘEDNÁŠKA Prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová
Důležitost cvičení, praktické ukázky jógy

PŘEDNÁŠKA Mgr. Klára Novotná
Jak si společně zacvičit, jak si společně ulevit

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email