Search
Close this search box.

Prognostické faktory

Roztroušená skleróza je onemocnění velmi různorodé a u každého pacienta probíhá úplně jinak. Neexistují dva pacienti, kteří by měli stejné ataky ve stejných časových odstupech, stejný klinický nález, totožný nález na magnetické rezonanci a shodnou odpověď na léčbu. Proto nelze nikdy přesně vyslovit prognózu pro konkrétního pacienta, vždy vycházíme ze statistických údajů. Cílem dnešní terapie (a zejména té budoucí) je ušít každému pacientovi léčbu na míru dle všech dostupných informací.

Dle statistických údajů:

  • patří k nepříznivým prognostickým faktorům začátek nemoci až po 35. roce věku a mužské pohlaví
  • pokud se nemoc od svého prvního projevu (od první ataky) jen plynule horší, tzn. má progresivní průběh, je to také nepříznivý faktor
  • průběh, kde jsou jednotlivé ataky střídány s obdobími klidu, tzv. relaps-remitentní průběh, je terapií lépe ovlivnitelný
  • počet atak také ukazuje na aktivitu resp. agresivitu RS, více než 2 ataky v prvním roce nemoci nebo více jak 5 atak v prvních 2 letech s krátkými epizodami mezi atakami, svědčí pro agresivnější průběh RS a tyto formy nemusí dobře reagovat na léčbu
  • dříve bylo také uváděno, že typ ataky může mít prognostický význam, od toho se nyní spíše ustupuje a příznivé se považovaly záněty očního nervu a ataky projevující se jen poruchami citlivosti
  • ataky, které jsou provázeny hybným postižením (ochrnutím nebo oslabením), postižením mozečku nebo postižení sfinkterových funkcí (močení a stolice) jsou nepříznivější
  • pokud se pacient po atace upraví do původního stavu a nemá po ní zhoršení neurologického nálezu je to považováno za dobré znamení
  • je-li pacient po 5 letech trvání nemoci bez hybného deficitu, pak lze očekávat i do budoucna spíše příznivý průběh proti pacientům, kteří mají hybné omezení již po 3–5 letech nemoci
  • důležitá je také dynamika nálezu na MR mozku, pozitivní je, pokud na léčbě nepřibývají nové zanětlivé změny (plaky) a pokud nedochází k úbytku mozkové tkáně rychleji, než je obvyklé

Pacient by měl striktně dodržovat léčbu, režimová opatření a řádně hlásit ataky svému ošetřujícímu lékaři. Lékař musí dle výše uvedených rozhodnout o úpravě léčby a o konkrétním postupu pro pacienta.

MUDr. Jana Volná, RS centrum VFN, 2019

PŘEDNÁŠKA MUDr. Marta Vachová, 2017
Možnosti, rizika a benefity stávající léčby

Video: Řešení symptomů RS, s profesorkou MUDr. Evou Kubala Havrdovou,CSc...
...a dalšími odborníky a pacienty

PŘEDNÁŠKA Prof. Eva Kubala Havrdová, MD, PhD
Roztroušená skleróza - mýty a skutečnosti