Search
Close this search box.

Ratibořice, zámek (NKP)

Královéhradecký kraj

Předchůdcem dnešního zámku, proslaveného románem Babička od Boženy Němcové, je původní barokní zámeček z počátku 18. století, který nechal postavit Lorenzo Piccolomini. V 19. století prošel zámek klasicistní přestavbou. Výraznější změny byly uskutečněny v interiérech, zatímco vnější fasády si částečně uchovaly barokní podobu. V této době byl založen přírodně krajinářský park, který zahrnuje zajímavou stavbu empírového pavilonu. V 19. století, jak dokládá také “Babička”, byl ratibořický zámek velmi oblíbeným sídlem. Sídlili zde členové rodu Schaumburg-Lippe, kteří zároveň obývali i nedaleký náchodský zámek. Právě jim je věnovaná část expozice v přízemí s jejich rodinnými podobiznami z konce 19. a počátku 20. století.Návštěvník na vozíčku může po předchozím ohlášení bez bariér navštívit přízemí zámku s dobově zařízenými salony a sbírkami posledních majitelů, jakož i celý zámecký park s pomníkem “Babičky s vnoučaty” od Otakara Guttfreunda. Park o rozloze 5,58ha je pestrou směsicí dřevin z různých oblastí světa a patří mezi nejvzácnější historické zahrady ve východních Čechách. Součástí prohlídkových okruhů tzv. Babiččina údolí jsou i některé další historické objekty. Pro vozíčkáře je zpřístupněn mlýn a Staré bělidlo, kde jsou na požádání k dispozici mobilní nájezdy. Bezbariérová toaleta v objektu zámku není, parkoviště je v bezprostřední blízkosti se čtyřmi vyhrazenými stáními pro invalidy.

půdorys

552 03 Česká Skalice
tel./fax: 491 452 123, 491 487 624
www.zamky-hrady.cz
www.ratiborice.cz/mesto/index.htm
sz.ratiborice@tiscali.cz
sz.ratiborice@worldonline.cz

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email