Search
Close this search box.

Roztroušená skleróza

Roztroušená skleróza (RS) patří k onemocněním, která nejsou ani ve 21. století dostatečně objasněna. Nejen mezi laickou, ale bohužel i mezi odbornou lékařskou veřejností, panuje celá řada předsudků a mýtů týkajících se vzniku, léčby a průběhu tohoto onemocnění. Mnohdy je roztroušená skleróza považovaná za „sklerózu“ tzn. zapomnětlivost, jindy zase vyslovení diagnózy RS vede k představě života na kolečkovém křesle.

Roztroušená skleróza (také nazývána jako RS, ereska, nebo sclerosis multiplex) spadá do péče neurologa. RS se v ČR léčí ve vysoce specializovaných RS centrech. V rámci léčby se lékaři pomocí moderních biologických léčiv a dalších opatření snaží co nejdéle prodloužit dobu bez příznaků a zhoršení (tzv. No Evidence of Disease Activity), minimalizovat délku hospitalizace a umožnit pacientovi brzký návrat do života i pracovního procesu. 

Příčina onemocnění není zcela objasněna, jsou prokázány genetické odlišnosti, uvažuje se o infekci virem Epstein Barrové v dospělém věku, nedostatku vitaminu D, zvažuje se typ složení mikrobiomu i další příčiny. Průběh onemocnění zhoršuje kouření a nesprávná životospráva. K častým doprovodným chorobám patří deprese. Nejčastěji se RS projevuje střídáním období s příznaky (tzv. atakami) a bez příznaků. Potíž je především v tom, že projevy jsou u každého pacienta individuální a průběh onemocnění tak nelze předpovědět. V průběhu let však dochází u většiny pacientů k postupnému úbytku mozkové tkáně a jejich stav se trvale zhoršuje (dochází k tzv. sekundární progresi). Nejvážnější formou RS je takzvaná primárně progresivní, u níž se i bez zjevných atak stav nemocného horší.
 
Počty nemocných roztroušenou sklerózou narůstají: 
2012: 12 541 pacientů 
2018 : 17 730 pacientů 
Predikce 2030 : 27 000 pacientů
 

Záludností roztroušené sklerózy je to, že může mít nejrůznější projevy a u každého pacienta může probíhat naprosto odlišně a bohužel zcela nepředvídatelně. První příznaky mohou být tak nenápadné, že uniknou pozornosti i samotného pacienta, např. pokud se jedná o brnění rukou nebo únavu, která je přece vysvětlitelná tolika jinými faktory.

K lékaři většinou pacienta přivedou potíže, které do té doby neznal a které se objevily zcela nečekaně. Může se jednat o zhoršení zraku na jednom oku, o slabost nohou a zhoršení chůze, může se objevit dvojité vidění, závrať, brnění poloviny těla, může se zhoršit močení. Vzhledem k různorodosti prvních příznaků je někdy velmi obtížné na toto onemocnění pomýšlet a nemoc správně diagnostikovat. Některé neurologické potíže mají navíc tendenci se spontánně zlepšovat, proto si jich pacient může povšimnout až po jejich znovuobjevení. Roztroušená skleróza je stále nevyléčitelná, nicméně současné léky dokáží projevy a průběh RS natolik potlačit, či dokonce zastavit, že pacient může být v optimálním případě i desetiletí bez příznaků.

Jelikož je RS nejlépe ovlivnitelná léčbou na svém začátku, platí, že čím dříve se nemoc diagnostikuje a zejména, čím dříve se začne se správnou léčbou, tím je šance na příznivé ovlivnění průběhu větší.

Léčba by měla být komplexní a nezahrnuje jen užívání nákladných preparátů. Je nutné, aby se každý pacient sám aktivně zapojil a naučil se s roztroušenou sklerózou žít. Podpůrnou a nedílnou součástí léčby roztroušené sklerózy je fyzioterapie, někdy může být nápomocna i psychoterapie nebo podpora pacientských sdružení. 

První moderní léčiva přišla na trh v polovině devadesátých let minulého století. V posledních deseti letech mají lékaři k dispozici širší škálu moderních léčiv. Mohou tedy volit nejen nejvhodnější aplikaci léčby, ale především mohou měnit léčbu ve chvíli, kdy léčba první linie přestane účinkovat. Díky včasnému nasazení vhodných biologických léčiv lze navodit dlouhodobý klidový stav, tzv. remisi.
  

MUDr. Jana Volná, RS centrum VFN, 2020

PŘEDNÁŠKA Prof. E. Kubala Havrdová, 2018
Roztroušená skleróza - mýty a skutečnost

PŘEDNÁŠKA MUDr. Marta Vachová, 2019
Aktuální pohled na roztroušenou sklerózu