Search
Close this search box.

Slavkov, zámek

Jihomoravský kraj

Historie zámku je spjatá s řádem německých rytířů, kteří na návrší nad náměstím založili řádovou komendu. Ta v průběhu času získala podobu hradu. Jeho fragmenty jsou dodnes uchovány v jednom z křídel zámku. Počátkem 16. století se zde usadil rod Kouniců, který se zasloužil o přestavbu původní tvrze na trojkřídlý zámek se sloupovými lodžiemi a hranatou schodišťovou věží. Stavební úpravy probíhaly na základě projektu významného italského architekta Domenika Martinelliho. Interiéry byly vybaveny bohatou štukovou a freskovou výzdobou. Štuky jsou dílem Santini Bussiho, malby z počátku 18. století vytvořil Ital Andrea Lanzani. K zámku přiléhá rozlehlá zahrada, původně geometricky členěná bazény, fontánami, bludištěm a různými osovými kanály. Podobu zahrady ve francouzském stylu vystřídala úprava ve stylu anglickém, která však respektovala danou osovou dispozici. V současné době jsou reprezentativní interiéry zámku vybaveny vynikajícími ukázkami výtvarného umění, především kounicovskou portrétní galerií. Nemůže zde samozřejmě chybět ani Napoleonská expozice, připomínající historické události z doby tzv. bitvy tří císařů z roku 1805.Návštěvníci na vozíčku si mohou zámek prohlédnout vcelku bez větších problémů. Prohlídka exteriérů a zámecké zahrady je bezbariérová. Expozice se nachází v prvním patře, kam je nutné vozíček vynést po schodišti, ale samotná prohlídková trasa je dále bezbariérová. Návštěvníci si zde mohou prohlédnout bohatě zdobené stylové interiéry se sbírkami Kouniců. V druhé polovině roku 2005 bude na zámku při 200. výročí bitvy u Slavkova instalována výstava s napoleonskou tématikou, která bude v přízemních prostorách a bude bezbariérová. Bezbariérová toaleta se nachází na nádvoří, parkování je možné po předchozím ohlášení dohodnout přímo u brány na nádvoří.

půdorys

684 01 Slavkov u Brna
tel./fax: 544 221 204, 544 221 685
www.zamky-hrady.cz
www.zamek-slavkov.cz
zamek-slavkov@email.cz

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email