Search
Close this search box.

Konopiště, zámek (NKP)

Středočeský kraj

půdorys

Na místě dnešního zámku stával středověký hrad, zřejmě z konce 13. století. Hrad krátce po jeho založení získali Šternberkové, kteří ho počátkem 16. století přestavěli v duchu pozdní gotiky. Další vlnou úprav především obytných částí prošel hrad v době pozdní renesance. Upravován byl tehdy především palác, aby lépe vyhověl vyšším nárokům panstva na pohodlné bydlení. K významným stavebním úpravám došlo kolem poloviny 18. století za majitele Františka Václava z Vrtby. Přibyla honosná barokní brána podle návrhu Františka Maxmiliána Kaňky, jež byla ozdobena sochami Matyáše Bernarda Brauna. Od konce 19. století, kdy zámek koupil arcivévoda František Ferdinand d’ Este, se intenzivně upravovalo i okolí sídla. Do objektu byly soustředěny rozsáhlé sbírky celé rodiny – četné památky z exotických cest, lovecké trofeje, sbírky obrazů, textilu, pohřebních štítů a náhrobních desek. V interiérech zůstala i přes veškeré pozdější úpravy zachována i dřívější barokní výzdoba.Pro návštěvníky na vozíčku je bez problémů dostupný zámecký park v přírodně krajinářském stylu s Růžovou zahradou, založenou kolem roku 1900. Park doplňuje i řada soch, z větší části kopie italských mistrů. V interiéru objektu je nutno počítat s překonáním několika schodů, návštěva je tedy možná s asistencí. Přístupná je pro vozíčkáře trasa 1. prohlídkového okruhu – reprezentační interiéry v 1. patře. Samotná prohlídková trasa je bez dalších bariér. Pro nevidomé návštěvníky jsou připravené vybrané exponáty, které si v rámci prohlídky mohou osahat. V zámku je k dispozici bezbariérová toaleta upravená pro invalidy; parkoviště je cca 500m od zámku, po dohodě lze zajet s autem blíž.

půdorys

256 01 Benešov u Prahy
tel./fax: 317 721 366, 317 724 271
www.zamky-hrady.cz
konopiste@stc.npu.cz

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email