Search
Close this search box.

Náchod, zámek (NKP)

Královéhradecký kraj

Na základech středověkého hradu, založeného před polovinou 13. století na strategicky výhodném místě, vyrostl postupně ve dvou stavebních etapách zámek. První větší renesanční úpravy byly dokončeny počátkem 60. let 16. století. Po požáru následovaly další renesanční dostavby. Ve 30. letech následujícího století získal náchodský zámek za válečné zásluhy a zradu Albrechta z Valdštejna Francesco Ottavio Piccolomini. Dále pak probíhalo přestavování a opevňování zámku podle plánů Carla Luraga a Giovannniho Pieroniho. Části objektu byly zvýšeny a interiéry ozdobeny náročnou plastickou dekorací. Významný je z tohoto hlediska Španělský sál, kde se nachází oslavná nástropní freska a bohatý štukový dekor. Jsou zde připomenuty události třicetileté války na plátně Pietra Snayerse i portrét Ottavia Piccolominiho od Joachima Sandrarta. Koncem 18. století koupil náchodské panství vévoda Petr Biron. Příležitostně zde pobývala i jeho dcera – Kateřina Vilemína Zaháňská, kterou známe z Babičky Boženy Němcové. Od 40. let 19. století vlastnili zámek členové rodu Schaumburg- Lippe. V interiérech se dochovala ojedinělá kolekce cenných tapiserií s výjevy “Život na venkovském sídle” a z cyklu tzv. Pastorálií. V obrazové sbírce jsou zastoupeny portréty členů rodu Piccolominiů a také soubor barokních květinových zátiší.Interiéry náchodského zámku jsou návštěvníkům na vozíčku poměrně těžce dostupné, obě stávající expozice se nacházejí v patrech, částečná prohlídka by přicházela v úvahu po vynesení vozíčku do schodů. Poté by návštěvník mohl shlédnout stylové zámecké interiéry, rodovou obrazárnu Piccolominiů a další zajímavosti. S menšími obtížemi ale může vozíčkář absolvovat prohlídku zámeckých nádvoří s kašnami včetně výhledu do medvědária se dvěma hnědými medvědy Ludvíkem a Dášou. Po zdolání několika schodů se také dostane do tzv. Piccolominské zahrady a anglického parku. Zajímavá pak může být i projížďka alejí kněžny Kateřiny Zaháňské, jež byla vysázena na konci 18. století a vede směrem od zámku k vojenskému hřbitovu.

půdorys

547 01 Náchod
tel./fax: 491 426 201, 602 883 842
www.zamky-hrady.cz
sz.nachod@worldonline.cz

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email