Search
Close this search box.
Pro léčbu RS platí, že by měla být zahájena co nejdříve od stanovení diagnózy. Léčebně je totiž ovlivnitelná jen časná fáze onemocnění, tj. fáze zánětu. Fáze, kdy dochází k úbytku neuronů (neurodegenerace), je stále léčebně neovlivnitelná.
 
Inovativní léčba má na pacienty s RS zcela zásadní dopad, a to zejména na nově diagnostikované pacienty.  U těch musí být díky nařízení vlády 307/2012 Sb. o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb zahájena biologická léčba do 4 týdnů. Nečeká se tedy na počet a četnost atak nemoci, jak tomu bylo u pacientů diagnostikovaných před účinnosti tohoto nařízení.
 
Na pacientech, kteří mají přístup k inovativní léčbě, vesměs na první pohled nepoznáte, že jsou nemocní. Pracují, sportují, mají děti. Mají to štěstí, že mohou žít „obyčejný”život jako zdraví lidé. Nelze ale říci, že by neměli žádné zdravotní obtíže, jen nemusí být viditelné.
 
 

Vývoj léčby v Česku

1996 je v ČR schválen k použití první interferon beta

2001 přichází do ČR glatiramer acetát

Od roku 2005 jsou publikována data o kortikálních lézích u RS, což bylo umožněno díky vyšším rozlišovacím schopnostem přístrojů MR.

2006 začíná se léčit monoklonální protilátkaou natalizumabem

2010 první tableta fingolimod

2012 přichází další monoklonální protilátka, alemtuzumab

2012 se objevuje teriflunomid – další tableta k léčbě RS

2014 je schválen dimetyl fumarát – tableta

2017 byl schválen perorální kladribin, který cílí na B i T lymfocyty. Je určen pro pacienty s velmi aktivní RS.

2018 je schválen pro EU ocrelizumab  – první lék pro progresivní formy RS

2019 a dále – Vzhledem k tomu, že dochází k nemalým investicích do vývoje léčiv, v našem přehledu léků vidíte aktuální trendy a vývoje léčby RS.

 
Léčbu je možno rozdělit na léčbu akutní a léčbu dlouhodobou.
 

Akutní terapie RS

Tato léčba znamená léčbu každého vzplanutí onemocnění – tj. léčbu každé ataky. Ataka znamená, že se po dobu delší než 24 hodin objevují nové neurologické potíže, ev. jsou to potíže, které pacient měl, ale vymizely, nebo se významně zhoršily potíže již přítomné. Ataku je nutno léčit vždy, a to jak na začátku onemocnění, kdy ještě není RS léčena, tak i tehdy, pokud již pacient bere dlouhodobé léky. Akutní terapie spočívá v podání kortikosteroidů, konkrétně methylprednisolonu (Solumedrol) do žíly nebo orálně. Na léčbu ataky se užívá dávka 3–5 g Solumedrolu, většinou rozděleně po 500 mg–1 g v jednotlivé dávce. Při nesnášenlivosti methylprednisolonu lze použít nitrožilně dexametazon. Na tuto úvodní dávku lze navázat podáváním kortikosteroidů v tabletách (Prednison, Medrol) s postupným snižováním dávek, toho se většinou používá po těžkých atakách nebo tehdy, když ještě není pacient na chronické léčbě.

Dlouhodobá terapie RS

Dlouhodobá terapie RS má snížit výskyt atak a celkově zpomalit průběh onemocnění. Tato dlouhodobá léčba je označována také jako terapie DMD, z angličtiny „disease modifying drugs“ (léky modifikující průběh onemocnění). Léčba by měla být zahájena co nejdříve při stanovení diagnózy RS. V současnosti je ze zákona stanovena časová lhůta zahájení léčby 4 týdny od konzultace specialisty neurologa, který potvrdí diagnózu a léčbu indikuje. Tato pravidla léčby jsou platná pro nemocné s RS, kteří mají první příznaky RS, první ataka RS je označována jako CIS – klinicky izolovaný syndrom. Roztroušená skleróza v sekundárně progresivní fázi, čili ve fázi postupného horšení bez relapsů, není indikována k léčbě preparáty první či druhé volby, protože v klinických studiích žádný z těchto léků neměl očekávaný účinek.

Prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc., 2020

PŘEDNÁŠKA Prim. MUDr. Marta Vachová, 2021

Průvodce léčbou pacienta s RS, Symptomatická léčba RS ​

PŘEDNÁŠKA MUDr. Pavel Hradílek, 2020

Novinky v léčbě aneb nebojte se změny

PŘEDNÁŠKA Prof. MUDr. E. Kubala Havrdová, 2019

Novinky v léčbě RS

PŘEDNÁŠKA Marie Míčová, RS centrum FN Plzeň, 2019

Jak pečovat o kůži a minimalizovat nežádoucí účinky, které mohou nastat po aplikaci subkutanních injekcí u pacientů s RS

PŘEDNÁŠKA MUDr. Marta Vachová, 2017

Možnosti, rizika a benefity stávající léčby

Audio kulatý stůl: prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc. MUDr. Jozef Lucký, Klára Novotná a Renata Malinová

Klasická medicína doplněná alternativní medicínou při RS

Další informace