Search
Close this search box.

Hrady a zámky

Projekt Internetporadna společně s pracovníky knihoven připravili přehled o tom jaké služby poskytují některé z knihoven ČR lidem se zdravotním postižením. Zaměřili se na slevy poskytované držitelům průkazů TP, ZTP, ZTP/P např. roční poplatky čtenářských průkazů, apod. Co se týče plateb za internet – ten je ve všech knihovnách zdarma pro všechny návštěvníky. Dále byly zjištovány možnosti bezbariérových přístupů do knihoven.

Reference:
Seznam vybraných nemovitých kulturních památek přístupných pro osoby se sníženou schopností pohybu.
Vydal Národní památkový ústav, ústřední pracoviště; s grantovou podporou Ministerstva kultury České republiky
Sestavil: ing. arch. Ondřej Šefců
Autorka textů: Kateřina Burešová