Search
Close this search box.

Kroměříž, zámek (NKP, UNESCO)

Zlínský kraj

Předchůdcem dnešní čtyřkřídlé dvoupatrové rezidence, obklopené zahradami a parky, byl gotický hrad. Ten byl z iniciativy biskupa Stanislava Thurza na přelomu 15. a 16. století přestavěn na renesanční zámek. Na těchto velkých stavebních úpravách se podíleli i někteří italští renesanční umělci. Objektu s nárožními věžičkami dominovala dodnes dochovaná velká věž a již tehdy zámek obklopovala zahrada. V době třicetileté války zámek vyhořel, svého obnovení se dočkal koncem 80. let 17. století. Z iniciativy biskupa Karla Lichtensteina-Castelcorna byl k obnovovacím pracím povolán Filibert Luchese a Giovanni Pietro Tencalla. Interiéry zámku byly bohatě vybavovány dobovým zařízením a sbírkami. Podle návrhu Luchese vznikl také tzv. Libosad (Květná zahrada) a upravena byla Podzámecká zahrada, s níž byl zámek spojen salou terrenou, bohatě zdobenou štuky a nástěnnými malbami. V roce 1752 zámek opět vyhořel, na nových výmalbách interiérů se podílel například F. A. Maulbertsch a J. Stern. Další malby přibyly v 19. století. Významnou událostí se na kroměřížském zámku stalo zasedání říšského sněmu v letech 1748 – 1749. V současnosti je objekt mimořádně cenný pro svou vynikající architekturu, přilehlé zahrady a rozsáhlý park stejně jako výjimečně bohatě vybavenou obrazárnu, o čemž svědčí i fakt, že je jako jeden z několika památek u nás zapsán na seznam UNESCO.Prohlídková trasa zámku je návštěvníkům na vozíčku přístupná s pomocí – je nutné zdolat schodiště do 1. a 2. patra, následný pohyb po expozicích je bezbariérový. Návštěvní okruhy nabízejí historické interiéry s dobovým zařízením a sbírkami a především unikátně dochovanou obrazovou galerii. Zastoupeni jsou malíři světového významu, např. P. Veronese, L. Cranach, A. van Dyck, Tizian a další. Dále je k vidění i knihovna s 86 000 svazky, hudební archiv či numismatická sbírka. Vozíčkáři se však mohou sami bez větších obtíží pohybovat po celé Podzámecké a Květné zahradě. Podzámecká zahrada nabízí 64ha krásné přírodní “rezervace” s četnými potůčky, rybníčky, bohatou skladbou rostlin, doplněných romantickými stavbami (Pompejánská kolonáda, Paví dvůr, Rybářský pavilon, Colloredova kolonáda) a sochařskou výzdobou. Do zahrady anglického typu je zasazen i čínský pavilon, vybudovaný na mírném návrší u Divokého rybníka. Park je významný i pro své jedinečné zastoupení rozličných druhů cizokrajných dřevin z jižní Evropy, Severní Ameriky či východní Asie. Květná zahrada (Libosad), přestože prošla v průběhu času mnohými úpravami, si dodnes zachovala původní raně barokní dispoziční rozvrh. Součástí této jedinečné zahrady jsou dvě boční budovy tropického a studeného skleníku spolu se správním a obytným zázemím. Procházkou po Libosadu může návštěvník shlédnout centrální rotundu, osmibokou stavbu v ose zahrady, kolonádu s přehlídkou antických soch v nadživotní velikosti a bust, a také voliéru – ptačinec. Bezbariérová upravená toaleta je na nádvoří zámku, parkování je možné přímo před objektem.

půdorys

767 01 Kroměříž
tel./fax: 573 502 011, 573 339 218
www.kromeriz.cz
www.zamky-hrady.cz
zamek@azz.cz

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email