Search
Close this search box.

Karlštejn, hrad (NKP)

Plzeňský kraj

Hrad Karlštejn patří k našim nejvýznamnějším a také nejvíce navštěvovaným památkám. Mezi českými hrady zaujímá zvláštní postavení, neboť nebyl založen jako správní centrum či královské sídlo, ale od samého počátku o něm bylo uvažováno jako o “trezoru” na sbírky relikvií a říšských korunovačních klenotů císaře Karla IV. Hrad byl založen v roce 1348, ale již v roce 1355 byl podle dobových kronik připraven k pobytu císaře. Od svého vzniku plnil funkci symbolu Českého království. K nejvýznamnějším prostorám hradu patří kaple sv. Kříže se 130 deskovými obrazy Mistra Theodorika, unikátně dochovaná galerie gotického výtvarného umění. Po udržení svého postavení během husitských válek byl za Vladislava Jagellonského vyčleněn z přímého vlivu panovníka a úřad karlštejnského purkrabího se stal jedním z nejdůležitějších v rámci království. Po období gotických přestaveb se za Rudolfa II. dočkal hrad renesančních úprav. Práce probíhaly na základě plánů architekta Ulrica Aostalliho. Po éře rozkvětu a velkolepých stavebních realizací následovalo období úpadku a postupného chátrání hradu, k němuž nemalým dílem přispělo i vyloupení Švédy v roce 1646. Znovu nabytého zájmu se dočkal v době romantismu v 19. století. Tehdy byl celkově puristicky restaurován do dnešní podoby architektem Josefem Mockerem.Pro návštěvníky na vozíčku je Karlštejn jedním z těch náročnějších objektů. S pomocí doprovodu se však lze dostat jak do areálu hradu, tak i na prohlídkovou trasu. Nutná je však v tomto případě výrazná asistence a předchozí ohlášení návštěvy. Prohlídka historických interiérů se pak přizpůsobuje možnostem handicapovaného návštěvníka. Speciální toaleta pro postižené je na objektu k dispozici, parkování je v omezeném počtu možné po předchozím ohlášení blíže u hradu, oficiální parkoviště je ve vzdálenosti cca 1500m.

půdorys

267 18 Karlštejn
tel./fax: 311 681 617, 311 681 695, 311 681 211
www.zamky-hrady.cz
www.karlstejn.cz
karlstejn@stc.npu.cz

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email