Search
Close this search box.

Nové Hrady, hrad (NKP)

Jihočeský kraj

Středověký hrad byl postaven v místě ještě staršího hradiště. V písemných pramenech je hrad na soutoku Stropnice a Novohradského potoka poprvé doložen k roku 1279. Počátkem 14. století ho vlastnili pánové z Landštejna. Ti ho v 50. letech téhož století prodali Rožmberkům, v jejichž majetku zůstal po více než 250 let. Výrazných stavebních úprav se hrad dočkal po roce 1425, kdy byl dobyt a vypálen husity. Staré opevnění doplnily nové bašty, celý obranný systém byl posílen a podpořen novými stavbami. Dalším destruktivním zásahům se však hrad nadlouho neubránil. V 70. letech 16. století poškodil objekt výbuch střelného prachu, velká věž byla zasažena bleskem a v roce 1590 postihlo město poměrně vzácné zemětřesení. Po krátké éře Švamberků přišli na hrad Buquoyové, kteří se zasloužili o zvelebení sídla a na počátku 19. století přistavili ještě nový dvoupatrový empírový zámek. V letech 1985 – 2000 prošel hrad rozsáhlou rekonstrukcí.Hradní areál je pro návštěvníky na vozíčku poměrně dobře přístupný. Bez větších obtíží se vozíčkáři dostanou na nádvoří, odkud si lze dobře prohlédnout exteriéry. Prohlídkovou trasu je taktéž možné absolvovat, je zde však nutná pomoc při vynesení vozíčku do cca dvaceti schodů. Návštěvníci pak mohou shlédnout historické interiéry včetně buquoyských sbírek, jež zahrnují mimo jiné i dochovaný soubor akvarelových kreseb zachycujících podobu původních interiérů v 19. století. Za návštěvu také stojí blízké Terezino údolí, pojmenované po manželce Johanna Buquoye. Jedná se o krásný přírodní park s dobře udržovanými cestami se vzácnými dřevinami a různými dekorativními stavbami. Toaleta pro vozíčkáře je v hradní restauraci, parkoviště je na náměstí, cca 300m od hradu.

půdorys

373 33 Nové Hrady
tel.: 386 362 135, 386 361 311
www.zamky-hrady.cz
www.novehrady.cz
novehrady@quick.cz

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email