Search
Close this search box.

Sázava, zámek, bývalý klášter (NKP)

Středočeský kraj

Klášter, založený knězem Prokopem na popud knížete Oldřicha, je doložený již počátkem 11. století. Podle jedné z legend se Prokop, poustevník žijící v sázavských lesích, setkal s knížetem, jemuž nabídl v dřevěné číši vodu, která se proměnila ve víno. V místě jeho poustevnické osady společně založili klášter, řídící se tehdy rozšířenými západoevropskými normami mnišských pravidel sv. Benedikta. Avšak v průběhu několika málo let se stal klášter významným centrem slovanské vzdělanosti a kultury se silnou vazbou na východní Evropu, například na Kyjevskou Rus. Ke konci 11. století byli slovanští mniši z kláštera vyhnáni a nahrazeni mnichy latinskými. I oni dále rozvíjeli duchovní život a pracovní činnosti pod benediktinským heslem “Ora et labora” (“Modli se a pracuj”) a vytvořili mnohé důležité památky v oblasti písemnictví, architektury i jiných druhů umění. Jejich zásluhou také došlo v roce 1204 k Prokopově svatořečení. Bohatý mnišský život v klášteře násilně ukončil císař Josef II., když ho v roce 1785 nechal zrušit. V dražbě na počátku 19. století získal objekt nové majitele, kteří se koncem století postarali o rozsáhlé stavební úpravy. Ty zajistily přeměnu kláštera na pohodlné zámecké bydlení s nově přistavenou věží a terasou. Upraveny byly rovněž interiéry. Jako zámecké sídlo sloužila budova poznamenaná stavebními fázemi od románštiny po novorenesanci až do doby jejího zestátnění.Dostupnost a pohyb v areálu kláštera pro osoby se sníženou schopností orientace a vozíčkáře je možná s asistencí. Bez problémů je přístupné nádvoří se zahradou, s pomocí je možné si prohlédnout interiéry – prostor bývalého kláštera a kostel sv. Prokopa. Zrakově postižení si mohou po předchozí domluvě hmatově prohlédnout vybrané exponáty. Bezbariérová toaleta v objektu není, s asistencí je možné využít veřejné WC na nádvoří. Parkování je možné v bezprostřední blízkosti zámku.

půdorys

285 06 Sázava čp. 72
tel./fax: 327 321 177, 327 321 339
www.spusc.cz/objekty/sazava
sazava@stc.npu.cz

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email