Search
Close this search box.

Dětství

Zhruba 3–5% pacientů s RS je diagnostikováno v dětském věku. U dětí má RS v převážné většině atakovitý průběh, pokud se po prvních projevech a po zaléčení stav zhoršuje, je nutno zvažovat i jiné diagnózy např. metabolická onemocnění.
Jen asi 1 % pacientů s RS je diagnostikováno před 10. rokem, v nižším věku jsou o něco častěji postiženi chlapci, k období puberty začínají převládat dívky.
Na rozdíl od dospělých má RS u dětí vyšší aktivitu, ataky se objevují častěji a jsou i agresivnější. Až ¾ pacientů má další ataku hned v prvním roce onemocnění. Proti dospělým však ataky reagují velmi dobře na léčbu a většinou se po zaléčení kortikoidy stav upraví zcela do normy. Prvními projevy RS u dětí bývá nejčastěji zánět očního nervu (jedno či oboustranný), méně často postižení míchy se slabostí nohou, poruchou citlivosti a zhoršení m močení. Jako typické se uvádí postižení mozečku a oblasti mozkového kmene. Proti dospělým může být prvním projevem roztroušené sklerózy epileptický záchvat. Nález na MR mozku je mnohdy velmi dramatický, ložiska zánětu jsou velká, splývavá a i při léčbě se často objevují nové plaky.

Pokud se RS projeví v raném věku kolem 10 let, pak může být spojena se zhoršením paměti, výkonu, jazykových schopností. Většina pacientů udává únavu. Proti dospělým pacientům mají malí RS pacienti zkrácenou dobu do objevení se horšení chůze (čili do sekundární progrese) o zhruba 10let, přibližně se uvádí, že sekundární progrese začíná cca za 20let od prvního příznaku. U dětí není tolik popsána souvislost s očkováním nebo infekcemi jako u dospělých. Určitou roli zde hraje dědičnost, pokud má rodič RS, pak dítě má riziko onemocnění zhruba 2.5%. Nedostatek vitamínu D také může mít souvislost s projevy nemoci.

Léčba dětských RS pacientů probíhá stejnými preparáty jako léčba dospělých, většinou se dávky upravují dle hmotnosti. Jelikož většina léků pro RS pacienty není registrována pro děti, je při zahájení terapie nutno informovat SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv). Pokud je jakákoliv pochybnost stran diagnózy RS, musí se vyloučit i jiné příčiny postižení mozku a míchy nebo zraku.

MUDr. Jana Volná

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email