Search
Close this search box.

Jindřichův Hradec, hrad a zámek (NKP)

Jihočeský kraj

Jádrem dnešního rozlehlého komplexu na skalnatém ostrohu je raně gotický hrad, zmiňovaný již v roce 1220 jako “Nový hrad”, postavený Jindřichem z rodu Vítkovců. Ten byl ve 2. polovině 13. století rozšířený a do jisté míry určil dnešní podobu zámku. Dominantou se stala mohutná válcová věž, přistavěn byl palác s kaplí, částečně dodnes dochovaný i s gotickými nástěnnými malbami cyklu svatojiřské legendy. Na systém vodních příkopů kolem hradu navazovaly městské hradby. Koncem 20. let 16. století, za Jindřicha IV. z Hradce, byla zahájena intenzivní přestavba hradu na reprezentativní renesanční zámek. Jako novostavba vzniklo tzv. Adamovo stavení, které koncem 80. let 16. století dokončil italský stavitel Baldassare Maggi. Renesanční úpravy završila stavba kruhového pavilonu (rondelu) ve výběhu ostrohu, obklopená zahradou s arkádovými chodbami. Autorem realizace je Giovanni Maria Facconi, štukovou výzdobou přispěl Giovanni Pietro Martinelli, freskami Georg Widmann. Po pánech z Hradce vlastnili zámek Slavatové, poté až do roku 1945 Černínové z Chudenic. V 80. letech 20. století prošel zámek celkovou rekonstrukcí.Státní hrad a zámek v Jindřichově Hradci je pro vozíčkáře bez větších problémů přístupný v rozsahu všech tří nádvoří, zahrady a hudebního pavilonu situovaného v rondelu. Je však nutné brát ohled na komunikaci z prvního na třetí nádvoří – povrch je pokryt kočičími hlavami. Třetí nádvoří je v rovině, povrch tvoří drobný štěrk. Z interiérů je s pomocí dostupná kaple sv. Ducha, černá kuchyně a rondel. K vstupu do těchto interiérů je nutné překonat dva až tři schody.
Bezbariérová toaleta pro vozíčkáře se nachází na prvním nádvoří, parkování je možné na náměstí
cca 150m od areálu.

půdorys

377 01 Jindřichův Hradec
tel./fax: 384 321 279, 384 321 391
www.pamatky-jc.cz
www.zamky-hrady.cz
zamekjindrichuvhradec@elsynet.cz
zamek@j-hradec.cz

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email