Search
Close this search box.

Svojanov, hrad

Pardubický kraj

Hrad založil kolem roku 1265 Přemysl Otakar II. na důležité obchodní stezce mezi českým a moravským územím. Zároveň sídlo sloužilo jako opora královské moci v nově osídleném pohraničním kraji. Koncem 13. století byl Svojanov v majetku Záviše z Falkenštejna, později se o něm zmiňuje Karel IV. v Majestas Carolina. V 70. letech 15. století byl za Ješka z Boskovic pozdně goticky přestavěn a dále upravován v 16. století, kdy ho vlastnili Trčkové. Po požáru v roce 1569 přistoupili noví majitelé k přestavbě středověkého hradu na renesanční zámek. Během třicetileté války dobyli Svojanov Švédové a značně ho pobořili. Podobný osud se opakoval i při pruských válkách a tak bylo sídlo využíváno již jen jako správní centrum panství. Ve 40. letech 19. století byl Starý palác přestavěn v empírovém stylu, ovšem původní renesanční křídlo zůstalo i nadále ruinou. Dnešní podoba hradu vychází z rozsáhlé rekonstrukce, o kterou se zasloužil pardubický Krajský ústav památkové péče v 70. letech minulého století.Hradní areál je pro návštěvníky na vozíčku částečně bezbariérový. Na nádvoří, kde se pravidelně
konají různé kulturní akce (Dětské dny na hradě, Loutkářská pouť, Středověký jarmark, folkový festival a další), a do restaurace se vozíčkáři dostanou bez problémů. Vstup do interiérů vyžaduje asistenci. Nevidomým návštěvníkům je umožněn kontakt s vybranými keramickými plastikami ve stálé expozici Jana Kutálka. Bezbariérová toaleta je v objektu k dispozici, příjezd auta s invalidní osobou je možné předem domluvit přímo do areálu hradu.

půdorys

569 73 Svojanov
tel./fax: 461 744 124
www.zamky-hrady.cz
www.svojanov.cz
info@svojanov.cz

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email