Search
Close this search box.

Bučovice, zámek (NKP)

Jihomoravský kraj

Bučovický zámek patří k nejvýznačnějším renesančním zámkům u nás. Jeho umělecká hodnota, vysoký stupeň zachování původního vzhledu a unikátní interiéry ho řadí mezi renesanční památky středoevropského významu. Vybudování zámku v letech 1567 – 1582 v místě původní zaniklé tvrze mezi bažinami je spojeno s Janem Šemberou Černohorským z Boskovic. Autorem projektu je brněnský stavitel italského původu Pietro Gabri. Původní sídlo obdélného tvaru bylo obehnáno zdí se čtyřmi nárožními věžemi a obklopeno dlážděným vodním příkopem. Ve východní části areálu byl situován zámek s předzámčím, západní část zabrala pravidelná renesanční zahrada s broderiemi. Zámek vynikal vzdušnými arkádami s jejich bohatě zdobenými sloupy, štuky velkolepě vyzdobeného tzv. Císařského sálu a přilehlých prostor, vzácným nábytkem a uměleckořemeslnými předměty. V roce 1597, se smrtí Jana Šembery, vymřel rod Boskovických po meči. Tím, že se jeho dvě dcery provdaly za bratry Lichtensteiny, se stal bučovický zámek součástí lichtensteinských držav na Moravě. Z jejich éry pochází dodatečně zřízená kaple s výzdobou od vídeňského umělce Bernarda Bianchiho. Do arkádového nádvoří pak byla roku 1635 osazena manýristická fontána Pietra Materny. Od 20. let 18. století prošel zámek nepříliš příznivými úpravami, byla sem přenesena správa statků, vnitřní prostory byly adaptovány na byty úředníků. Až po roce 1945, kdy byl objekt převeden do majetku státu, došlo k postupné památkové obnově zámku i zahrady.Pro návštěvníky na vozíčku je přístupné nádvoří, zámecká zahrada i 90% expozice v přízemí se stylovými zámeckými interiéry. Pro předem ohlášené návštěvníky je možné zajištění parkování v blízkosti zámku, jako i maximální vstřícnost ze strany správy objektu. Bohužel není k dispozici bezbariérová toaleta.

půdorys

685 01 Bučovice
tel./fax: 517 383 135, 517 383 831
www.zamky-hrady.cz
kastelan@bucovice-zamek.cz

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email