Search
Close this search box.

Náměšť nad Oslavou, zámek (NKP)

Kraj Vysočina

Čtyřkřídlý renesanční zámek vznikl přestavbou hradu ze 13. století, založeného pány z Lomnice. Ve 2. polovině 16. století se Žerotínové zasloužili o renesanční úpravy. Z této doby se dodnes zachovalo hlavní hradní jádro, zámecká křídla i upravená původní obytná věž. Za doby Žerotínů sloužil zámek jako středisko náboženského a kulturního dění. Na samotné stavbě jsou aplikovány architektonické řády v posloupnosti od toskánského v přízemí, iónského až po korintský ve druhém patře. Na bohaté plastické výzdobě arkád se uplatnil italský kameník Gialdi, který vytvořil i kamennou kašnu se sochou Neptuna na nádvoří. Po bitvě na Bílé hoře vystřídal zámek několik majitelů, posledními a dlouholetými držiteli se v roce 1752 stali členové rodu Haugwitzů. Ti panství spravovali až do konce druhé světové války. I oni podporovali kulturní život na zámku, pěstovali zde malířstvía hudbu. V rámci posledních stavebních úprav došlo ke konci 18. století ke zbourání hradeb a vybudování mostu s barokními plastikami. Současně byl založen i zámecký park. Po roce 1945 zde pobýval při svých návštěvách Moravy prezident Edvard Beneš. Nakonec zde byla instalována stálá expozice gobelínů od 1. poloviny 16. století až do poloviny 19. století.Bezbariérově je přístupné první nádvoří a zámecký park, ostatní zámecké prostory jsou velmi členité, s několika úrovněmi. Během sezóny je na nádvoří zámku restaurace s bezbariérovým přístupem.Zároveň se v zámecké knihovně a na nádvoří pravidelně konají koncerty vážné i folkové hudby, které tak navazují na tradice z počátku 19. století. Do zámecké knihovny se návštěvníci na vozíčku mohou dostat s asistencí – je nutné překonat čtyři schůdky. Toaleta je bezbariérově přístupná, ale šířka dveří neumožňuje vjezd na vozíčku. Parkování je pro invalidy možné na příjezdové cestě k zámku. Na nádvoří a do parku je to odtud cca 100m.

půdorys

675 71 Náměšť nad Oslavou
tel./fax: 568 620 319, 568 620 201
www.zamky-hrady.cz
www.zamek-namest.cz
namest@brno.npu.cz

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email