Search
Close this search box.

Oční příznaky

Oční příznaky u RS mohou být způsobeny postižením zrakové dráhy kdekoli mezi okem a mozkovou kůrou, dále postižením okohybných nervů či center zodpovědných za koordinaci pohybů a orientaci hlavy a těla v prostoru (rovnovážný vestibulární aparát, mozeček a jejich spojení s dalšími centry v mozkovém kmeni).
Nejčastějším očním projevem RS je zánět očního nervu, tzv. retrobulbární nebo optická neuritida. Probíhá většinou jednostranně (tzn. týká se pouze jednoho oka), postižené strany se mohou v čase střídat. Příznaky optické neuritidy zahrnují náhle vzniklou poruchu zraku – od zamlženého vidění a výpadků zorného pole až po úplnou ztrátu zraku na postiženém oku, poruchu barvocitu a bolest za okem hlavně při pohybu oka. I po zaléčení ataky se mohou přechodně zrakové potíže objevit – typické bývá zamlžené vidění v návaznosti na fyzickou námahu nebo teplo, toto se označuje jako Uhthoffův fenomén. Výpadky v různých oblastech zorného pole a snížení zrakové ostrosti může být méně často způsobeno i zánětlivým ložiskem v jiných úsecích zrakové dráhy či v samotném zrakovém centru v mozkové kůře.
U pacientů s RS se o něco častěji vyskytuje uveitida, jedná se autoimunitní nitrooční zánět postihující vrstvu živnatky, může se rovněž projevit poruchou zraku a bolestí oka.

Dvojité vidění (diplopie) se může při RS objevit v rámci postižení nervů, které pohybují okem, nebo při postižení mozkového kmene. Při postižení kmene je často přidružená závrať, kmitání obrazu, cukání očí (tzv. nystagmus).

Pacienti s RS by měli pravidelně absolvovat oční kontroly. Oční vyšetření je neinvazivní, nejčastěji zahrnuje vyšetření očního pozadí, zrakové ostrosti, perimetru, nitroočního tlaku a nověji také vyšetření tloušťky zrakového nervu na sítnici – OCT. Postižení zrakového nervu demyelinizací může prokázat vyšetření zrakovými evokovanými potenciály, které se provádí na neurologii. Každá náhle vzniklá porucha zraku trvající více než 24hodin by pacienta s RS měla vést k lékaři a měla by být adekvátně léčena methylprednisolonem.

MUDr. Jana Volná

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email