Search
Close this search box.

Očkování proti lidskému papillomaviru (HPV)

Infekce lidským papillomavirem (HPV) může být příčinou výskytu bradavic zevního genitálu (condylomata accuminata), dále abnormálního růstu buněk děložního čípku a zevního genitálu (dysplazie) nebo jejich přeměny v buňky nádorové (rakovina děložního čípku).

Rakovina děložního čípku je druhou nejčastější příčinou úmrtí (po rakovině prsu) na zhoubné nádorové onemocnění u mladých žen.

V současnosti je popsáno přes 100 typů viru HPV. Typy 16 a 18 způsobují přibližně 70% případů rakoviny děložního čípku, typy 6 a 11 způsobují přibližně 90% bradavic zevního genitálu.

V září 2006 byl v Evropské Unii zaregistrován přípravek SilgardÓ firmy Merck. Jedná se o očkovací látku (vakcínu) k prevenci infekce lidským papillomavirem v genitální oblasti. Všechny papillomaviry mají obal (kapsidu), tvořenou bílkovinami (L1 proteiny). Očkovací látka obsahuje čištěné L1 proteiny ze 4 typů lidských papillomavirů, tj. typů 6, 11, 16 a 18. Proteiny jsou vyráběny rekombinantně – tzn. gen pro protein je vložen do kvasinky, která poté produkuje hotovou bílkovinu v laboratorních podmínkách. Očkovací látka tedy neobsahuje vlastní virus, ale pouze bílkoviny kapsidy – tzv. virus-like particles, které virus připomínají svou strukturou a stimulují imunitní systém k tvorbě protilátek proti viru. Optimálně by vakcína měla být podána před zahájením sexuálního života, ikdyž má její podání samozřejmě význam i po jeho zahájení. Dolní věková hranice doporučovaná k aplikaci je 9 let (kdy už je imunitní systém schopen na vakcínu účinně zareagovat).

Je nutno zdůraznit, že se jedná o prevenci infekce HPV a tím o prevenci rakoviny děložního čípku. Již vzniklé přednádorové nebo vlastní nádorové změny tímto očkováním nelze vyléčit (k léčbě je vyvíjena jiná vakcína firmou Transgene – zatím byla ukončena fáze II klinické studie, tzn. u preparátu se zkoumala bezpečnost a zjišťovala vhodná dávka na malém počtu pacientek).

Důležité je také si uvědomit, že očkování proti papillomaviru nenahrazuje pravidelné preventivní gynekologické prohlídky.

Z hlediska roztroušené sklerózy (RS) nemáme s rizikovostí tohoto očkování zatím žádné zkušenosti. Můžeme vycházet z obecného principu očkování – jedná se o aktivaci imunitního systému, proto nelze vyloučit také aktivaci RS. Nejedná se však o živou vakcínu s vlastním virem, proto by ani reakce imunitního systému neměla být tak masivní.

Stejně jako pro všechna ostatní očkování platí uvážlivé zhodnocení skutečného rizika infekčního onemocnění a nutnosti očkovat (sexuální aktivita, rodinná zátěž zhoubnými nádory, atp.).

Pokud se rozhodnete očkování podstoupit, v každém případěby mělo proběhnout ve stabilní fázi choroby tedy rozhodně ne v období ataky nebo těsně po ní. V době očkování nesmí být aktivní žádné infekční onemocnění jak u pacientky samotné tak i v rodině pacientky. Několik dní po očkování je nezbytné vyhnout se jakékoliv větší fyzické námaze (nejlépe zůstat několik dní doma).

MUDr. Eva Krasulová, MS centrum VFN Praha

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email