Search
Close this search box.

Světový den roztroušené sklerózy

KDY 

Světový den RS se koná vždy 30. května.

KDO
Světový den RS byl ustanoven Mezinárodní federací RS a jejími členy pro jednotlivce, skupiny a organizace, které jsou zapojeny do celosvětového hnutí RS.

PROČ
Světový den RS byl ustanoven, aby

 • Se zvýšila informovanost o roztroušené skleróze, národních RS společnostech a celosvětovém hnutí RS.
 • Se sjednotilo, rozšířilo a zmobilizovalo celosvětové hnutí RS.
 • Se aktivizovaly zdroje na podporu celosvětového hnutí RS.

JAK
Jednotlivci, skupiny a organizace se mohou zapojit do Světového dne RS tím, že

 • Se zaregistrují na stránkách Světového dne RS.
 • Zorganizují při této příležitosti nějakou akci.
 • Zaregistrují výzkum týkající se RS.
 • Darují nějaký obnos na podporu celosvětového hnutí RS.

CO
Celosvětové hnutí RS sjednocuje všechny lidi s roztroušenou skerózou a jejich blízké a každého jednotlivce, skupinu, a organizaci ve světě, kteří bojují za kvalitnější život lidí s RS. Světové hnutí RS

 • Se zabývá výzkumem léčby RS, aby se tato nemoc dala vyléčit.
 • Pomáhá jednotlivým RS společnostem podporovat lidi s RS.
 • Zvyšuje informovanost o RS.
 • Hájí zájmy a práva lidí s RS.

Doposud se k Světovému dni RS přihlásilo 40 zemí včetně Česka, které se také rozhodly zorganizovat různé akce u příležitosti tohoto dne.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email