Search
Close this search box.

Kunětická Hora, hrad (NKP)

Pardubický kraj

Kunětický hrad se nachází na návrší blízko Pardubic, v krajině, která byla osídlená již v období pravěku. Bližší zprávy o založení vlastního hradu nejsou známé, zřejmě existoval již ve 2. polovině 14. století. Významným místem se stal za husitských válek, kdy byla oceněna především jeho strategicky výhodná poloha. Za husitského hejtmana Diviše Bořka z Miletínka byl posílen obranný systém a předhradí posloužilo k ubytování a zimování vojsk. Největšími stavebními úpravami prošel hrad v 1. polovině 16. století, kdy byl přestavěn v gotickém a renesančním slohu. Později, koncem třicetileté války, byla Kunětická Hora dobyta švédskými vojsky a vypálena. Z této pohromy se hrad nikdy nevzpamatoval a poměrně rychle chátral. Svoji roli v tom sehrál i nedaleký lom, v němž se těžil kámen ještě na počátku 20. století. Později byla zahájena obnova hradního areálu podle projektu architekta Dušana Jurkoviče. Po 2. světové válce pokračovala další vlna záchranných a průzkumných prací. Dnes je hradní areál přístupný veřejnosti včetně věže a barokní kapličky z konce 17. století.S ohledem na charakter objektu je pro návštěvníky na vozíčku prohlídka hradu omezena, nicméně s pomocí je částečně možná. Bez velkých obtíží se vozíčkáři mohou podívat na nádvoří, odtud do přízemí paláce a Rytířského sálu. Toaleta pro invalidní osoby je v objektu k dispozici, parkování je možné po předchozím ohlášení přímo u hradu.

půdorys

533 52 Staré Hradiště
tel./fax: 466 415 428
www.zamky-hrady.cz
www.kuneticka.hora.cz
kuneticka.hora@cmail.cz

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email