Search
Close this search box.

Špilberk, hrad (NKP)

Jihomoravský kraj

Hrad založil Přemysl Otakar II. kolem poloviny 13. století na skalnatém ostrohu uprostřed historického centra Brna. Původně patřil k předním královským sídlům moravských markrabat. V době husitských válek, později především za bojů mezi českým králem Jiřím z Poděbrad a uherským králem Matyášem Korvínem, se plně uplatnil jeho vojenský význam. Špilberk se stal místem důležitých jednání, centrem, odkud byly řízeny válečné operace. Podobnou funkci plnil i za třicetileté války. V 17. století došlo k zásadní přeměně původního gotického hradu na pevnost. Některá gotická okna byla zazděna a opevnění posíleno. V následujícím století přibyly nově zbudované kasematy a Špilberk se stal nejmohutnější barokní pevností na Moravě. Součástí pevnostního systému bylo také vězení. Po Napoleonově tažení a částečnému poškození pevnosti v roce 1809 přišel hrad o svou pověst nedobytné pevnosti, ale stal se pověstnou a obávanou věznicí. V polovině 19. století zde vznikly kasárna a vojenská věznice. Až v roce 1960, kdy objekt získalo Muzeum města Brna, zde byly postupně instalovány muzejní expozice. V 80. letech minulého století byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce celého areálu. Dnes jsou zde představeny nové stálé expozice, které jsou obohaceny i dalšími příležitostnými výstavními projekty.Jako jeden z mála hradů je Špilberk návštěvníkům na vozíčku zpřístupněn téměř v celém rozsahu. Přízemí je z větší části zcela bezbariérové a jsou zde umístěny nájezdové plošiny. První i druhé patro je taktéž převážně bezbariérové a je k dispozici výtah pro vozíčkáře. Invalidní návštěvník si tak může s menší pomocí prohlédnout všechny interiéry hradu s historickou expozicí muzea, prostory vězení a další příležitostné výstavy. Bezbariérová toaleta je v přízemí západního křídla, parkovat lze přímo u hradu. K vjezdu je nutné povolení vjezdu od Muzea města Brna, které ho zasílá zdarma poštou nebo faxem. Na mostě přes příkop je umístěn zvonek, kde může vozíčkář zazvonit a zaměstnanec ostrahy mu pomůže nebo mu otevře bezbariérový vchod pod věží.

půdorys

662 24 Brno
tel./fax: 542 123 616, 542 123 611, 542 123 613
www.spilberk.cz
muzeum.brno@spilberk.cz

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email