Search
Close this search box.

Plasy, klášter (NKP)

Plzeňský kraj

Monumentální barokní areál cisterciáckého kláštera, založeného před rokem 1146 knížetem Vladislavem II. v údolí řeky Střely, byl původně budován jako bazilika. Za krále Václava I., jenž sám v klášteře pobýval, zažil klášter období rozkvětu. To však bylo násilně ukončeno vypálením husitskými vojsky a rozdáním klášterních pozemků stoupencům císaře Zikmunda. Zcizené pozemky klášter těžce získával zpět, pomohl tomu až císař Ferdinand II. v 17. století. Ke konci 20. let 17. století tak mohla být zahájena velkolepá barokní přestavba celého klášterního areálu. Stavba vznikala na základě plánů architekta Giovanniho Santiniho Aichela a Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Nařízením císaře Josefa II. byl však klášter v roce 1785 zrušen; koncem 20. let 19. století pak panství spolu s příslušnými budovami koupil kníže Klement Lothar Metternich. V majetku tohoto rodu zůstal klášter až do roku 1945.Všechny vstupy do místností jsou pro návštěvníka na vozíčku bez bariér, expozice se však nachází v prvním patře. Je nutné vynést vozíček po schodech, následný pohyb po prohlídkové trase je bezproblémový. Jsou zde zpřístupněné mj. prostory konventu, lékárna a barokní knihovna. Další prohlídkové okruhy (sýpka, hrobka Metternichů, výstavy a galerie) jsou ve druhém patře a jsou se schody. Bez asistence si může vozíčkář prohlédnout exteriéry kláštera a přilehlý park. V objektu jsou bezbariérové, speciálně upravené toalety s madly a nájezdovou rampou, parkování je možné cca 100m od kláštera.

půdorys

Plzeňská 2, 331 01 Plasy
tel./fax: 373 322 174
www.plasy.cz
klaster@plasy.cz

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email