Search
Close this search box.

Klinicky izolovaný syndrom „CIS“

Klinicky izolovaný syndrom (z angl. clinically isolated syndrome) označován také jako CIS. Tento pojem se používá pro první neurologické potíže, které jsou podezřelé z rizika rozvoje definitivní roztroušené sklerózy.

Jedná se tedy o první ataku nemoci RS. V dnešní době je možno již po první atace diagnózu RS potvrdit, a to na podkladě McDonaldových kritérií dle MR mozku s užitím kontrastní látky. CIS může mít jakýkoliv průběh, nejčastěji patří k prvním projevům roztroušené sklerózy zánět očního nervu, brnění nebo slabost končetin, nicméně dle postiženého systému jsou projevy velice různorodé. Pacienti po CIS mají odlišné riziko přechodu do definitivní RS dle nálezu na MR mozku (při normálním MR mozku je riziko asi 20%, při nálezu na MR typickým pro RS je riziko přechodu do RS cca 80%).

V současnosti je možno a hlavně doporučeno zahájit léčbu RS již po těchto prvních projevech tzn. po CIS. Při časně zahájené léčbě se oddaluje výskyt dalších atak a také rychlost nárůstu hybného postižení.

MUDr. Jana Volná, RS centrum VFN,  2019

Další informace