Search
Close this search box.

Roztroušená skleróza a jak účinně zlepšit stav metodami lékařů přírodní medicíny

V článku Centra řízené regenerace se uvádí, že lékaři nedokáží RS správně léčit. A příčinou tohoto onemocnění je překyselení mezibuněčného prostoru a nedostatek některých živin.

Zdroj: https://centrum-regenerace.cz/roztrousena-skleroza/?zlandingskleroza
Odpovídá: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D., vedoucí centra pro léčbu RS ve FN Ostrava

Čtenář by si měl povšimnout již zpočátku nepřehlédnutelného faktu, že autor článku je certifikovaný specialista na oblast výživy, nikoli na léčbu roztroušené sklerózy (RS). Z tématu celého článku je třeba vydělit 2 aspekty:

1.       Zdravá výživa a zdravý životní styl –  jistě jde o něco, čeho chceme docílit bez ohledu na to, jestli máme RS nebo ne. O tom, že se máme stravovat zdravě (také že nemáme být obézní, že máme sportovat, hýbat se, že nemáme kouřit apod.)  jsme většinou slyšeli již dávno jako posluchači základní školy. Tento tzv. zdravý životní styl by měl být samozřejmostí (i když tomu bohužel v mnoha případech tak není…) u každého člověka bez ohledu na to, zda má nějakou nemoc nebo ne. Je třeba si uvědomit, že každá jednostranně zaměřená dieta může být škodlivá právě nedostatkem některých pro organismus nezbytných látek. Dodávat do organismu „něco navíc“ bychom měli pouze tehdy, pokud máme na základě vědeckých principů (tedy laboratorně) prokázáno, že je v organismu dané látky (enzym, hormon, minerál, bílkovina…) nedostatek

2.       Léčba samotné RS – a zde se dostáváme k samotnému jádru celého článku. Tzv (dle autora článku) „bílá medicína“ postupuje podle principů „evidence based medicine“ (EBM – tedy medicína založená na důkazech, tedy myšleno tím na vědeckých důkazech). Tyto důkazy (ověření laboratorních metod, klinické studie apod.) jsou pro nás nezbytným nástrojem prokazujícím účinnost daného postupu v praxi u příslušného onemocnění (v tomto případě RS). V současné situaci máme již řadu léků ovlivňujících přirozený průběh RS, jejichž účinnost i bezpečnost byla dostatečně ověřena, a jejichž paleta se neustále rozrůstá. Stejně tak se čím dál více zjednodušuje přístup nemocného k jednotlivým léčivům. Za jeden z hlavních faktorů ovlivňujících negativně prognózu pacienta je v současné době považováno nezahájení specifické léčby RS v časném stadiu nemoci.

Je tedy na každém, jak si informace z tohoto článku vyhodnotí. Jen pro ty, kteří by mu případně chtěli uvěřit a místo specifických léků se léčit „dietou“, je třeba jednoznačně říci, že pokud za námi přijdete do RS center s velkým časovým odstupem s tím, že „dieta nepomohla“ a mezitím se Vaše RS významně zhoršila, pak vězte, že v takové situaci už Vám i přes veškerou snahu nejsme schopni pomoci a nemoc se bude zhoršovat i dál.

MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

RS centrum FN Ostrava

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email