Search
Close this search box.

Subkutánní forma natalizumabu – dostane se vám pod kůži

photo-pg-393-843--

Přechod z nitrožilního na podkožní podání je trendem napříč jednotlivými medicínskými obory. Nevyhnul se ani natalizumabu. Je nová podkožní forma podání v něčem odlišná? Jaká jsou data o její bezpečnosti a efektivitě?

Revoluce v léčbě roztroušené sklerózy

Příchod natalizumabu, první monoklonální protilátky využívané v neurologii, představoval v roce 2006 revoluci v možnostech léčby roztroušené sklerózy (RS). Rozsáhlá studie AFFIRM, která registraci tohoto chorobu modifikujícího léku (DMD) umožnila, potvrdila pokles výskytu relapsů RS v prvním roce léčby o 66 % a ve druhém roce léčby dokonce o 70 %. Relapsy, které se i přes léčbu vyskytly, navíc byly mírnější a menší bylo i neurologické postižení, které po nich přetrvávalo. Více než 80 % pacientů se po relapsu kompletně zotavilo. Jestliže je zánět takto intenzivně potlačen, lze samozřejmě očekávat i oddálení invalidity. Klinické studie s natalizumabem tak umožnily poprvé v historii léčby vytvořit koncept tzv. „NEDA – No Evidence of Disease Activity“, kdy část pacientů dosáhne stabilizace neurologického nálezu, je bez relapsů a nemá žádné nové léze na magnetické rezonanci. To je dnes cíl všech nově zkoušených léků.

Natalizumab má mnoho nesporných výhod. Svět ale není černobílý a je třeba mít na paměti i rizika. U natalizumabu se jedná zejména o riziko tzv. rebound fenoménu (zvýšení aktivity nemoci po vysazení léku) a riziko progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML). Původcem PML je mutovaný virus Johna Cunninghama (JCV) a jeho průnik do centrální nervové soustavy. Z tohoto důvodu je nutno před léčbou i v jejím průběhu velmi podrobnésledování (laboratorní odběry ke stanovení přítomnosti JCV, magnetická rezonance, klinické vyšetření), aby se případnému rozvoji infekce včas zabránilo vysazením léku, případně aby se známky infekce včas odhalily. Mezi projevy PML patří poruchy kognitivních funkcí, zraku, hybnosti, citlivosti, epileptické záchvaty nebo mozečkové poruchy.

Podkožní versus nitrožilní podání

Jak už bylo uvedeno, natalizumab patří mezi monoklonální protilátky. Jde o velké molekuly bílkovin, které nelze podat ve formě tablet.  Ačkoliv byly v minulosti léky z této skupiny podávány hlavně nitrožilně, většina nově vyvíjených monoklonálních protilátek je určena k podání podkožnímu. Tento trend lze vysledovat nejenom v neurologii, ale i například v revmatologii, gastroenterologii, dermatologii či onkologických oborech.

Změna formy podání by přitom neměla ovlivnit ani účinnost, ani bezpečnost. Je ale preferována jak pacienty, tak zdravotníky. Podkožní preparát nabízí větší flexibilitu, pohodlí i zkrácení pobytu v nemocnici. Kromě toho zkrácení doby podání snižuje náklady a zvyšuje efektivitu systému zdravotní péče.

Podkožní forma léku mi vyhovuje. Pobyt v RS centru je kratší, nemusím čekat na infuzní místnosti a těším se, že v budoucnu si injekce píchnu i sám doma,“ říká o nové formě podání P.K., který je na podkožním natalizumabu již půl roku.

Jako vejce vejci

Porovnáním nitrožilního a podkožního podání natalizumabu se zabývaly dvě klinické studie – DELIVER se 76 pacienty a REFINE s 290 pacienty. U účastníků těchto studií byly prokázány srovnatelné farmakokinetické i farmakodynamické charakteristiky i parametry bezpečnosti a účinnosti. Podkožní aplikace je ale většinou pacientů preferována.

Autor: MUDr. Dominika Šťastná, Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Zdroje:

  1. Lublin FD, Cutter G, Giovannoni G, Pace A, Campbell NR, Belachew S. Natalizumab reduces relapse clinical severity and improves relapse recovery in MS. Mult Scler Relat Disord. 2014;3(6):705-711. doi:10.1016/j.msard.2014.08.005.
  2. Dong-Si T, Richman S, Wattjes MP, et al. Outcome and survival of asymptomatic PML in natalizumab-treated MS patients. Ann Clin Transl Neurol. 2014;1(10):755-764. doi:10.1002/acn3.114.
  3. Viola M, Sequeira J, Seiça R, et al. Subcutaneous delivery of monoclonal antibodies: How do we get there?. J Control Release. 2018;286:301-314. doi:10.1016/j.jconrel.2018.08.001.
  4. Ridyard CH, Dawoud DM, Tuersley LV, Hughes DA. A Systematic Review of Patients’ Perspectives on the Subcutaneous Route of Medication Administration. Patient. 2016;9(4):281-292. doi:10.1007/s40271-015-0160-x.
  5. Van Wijmeersch, B. Benefits of SC natalizumab in MS. 7th Congress of the European Academy of Neurology, 2021.
  6. Plavina T, Fox EJ, Lucas N, Muralidharan KK, Mikol D. A Randomized Trial Evaluating Various Administration Routes of Natalizumab in Multiple Sclerosis. J Clin Pharmacol. 2016;56(10):1254-1262. doi:10.1002/jcph.707.
  7. Trojano M, Ramió-Torrentà L, Grimaldi LM, et al. A randomized study of natalizumab dosing regimens for relapsing-remitting multiple sclerosis. Mult Scler. 2021;27(14):2240-2253. doi:10.1177/13524585211003020.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email