Search
Close this search box.

Zvrat v léčbě roztroušené sklerózy, český lékař potvrdil její účinnost

Dovolte mi krátký komentář k článku “Zvrat v léčbě roztroušené sklerózy, český lékař potvrdil její účinnost”, který vyšel v úterý 21. 3. 2017 v Mladé frontě Dnes. Článek přináší důležité informace o léku Alemtuzumab a problémech s úhradami nákladné léčby u roztroušené sklerózy v České republice. Bohužel forma článku, zejména elektronické verze článku na iDnes, která sklouzává do senzacechtivého bulváru, působí spíše problematicky a nepřináší přesné informace.

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/ucinny-lek-na-roztrousenou-sklerozu-vyzkum-tomas-kalincik-pqe-/domaci.aspx?c=A170320_204501_domaci_jol
Odpovídá: Doc. MUDr. Dana Horáková, PhD.; předsedkyně Neuroimunologické sekce Neurologické společnosti ČLS JEP

Alemtuzumab je lék, který je od r. 2013 registrován pro léčbu atakovité, aktivní formy roztroušené sklerózy. Jde o silnou protizánětlivou léčbu, jejíž efekt je pouze ve stádiu nemoci, kdy převládá zánět. V progresivní fázi je bohužel efekt minimální nebo žádný. Lék může mít řadu závažných vedlejších účinků, proto je užíván většinou až jako lék 2. volby poté, kdy selhaly léky bezpečnější. Pouze u pacientů s vysokou aktivitou nemoci je indikováno jeho užití hned v 1. linii. Toto je třeba vždy diskutovat s ošetřujícím lékařem v příslušném RS centru. Lék se podává v zajímavém dávkovacím schématu – 1. rok 5 infuzi v 5 po sobě jdoucích dnech, za rok další 3 infuze. Pak dle aktivity, tj. pokud pacient nemá známy klinické ani magnetickorezonanční aktivity, tak může být několik let zcela bez léčby.

Problémem zůstává cena, první 2 pulsy (8 infuzí) stojí skutečně kolem 1,5 milionu korun a v České republice se stále nedaří najít mechanismus, jak tuto úhradu v nemocnicích bez problémů zajistit.

Lék byl řádně zkoušen ve standardních  klinických studiích, ve kterých prokázal vysokou efektivitu. Kolega Dr. Tomáš Kalinčík ve své práci analyzovat data nikoli ze studií, ale data z reálné klinické praxe. Ve své analýze prokázal, že i v klinické praxi je lék vysoce účinný a data odpovídají výsledkům ze studií. Jsme pyšní na to, že kolega Kalinčík začínal na našem pracovišti a také na to, že k daným výsledkům podstatně přispěla data českých pacientů (samozřejmě zcela anonymní), kteří dali souhlas a podílí se na sběru dat v rámci registru ReMuS. Toto je přímá ukázka, jak je sběr dat důležitý a může pomoci v rozhodování lékařů i pacientů v každodenní praxi.

Protože se objevily i spekulace, že článek mohl být zaplacen jednou farmaceutickou firmou jako placená reklama na daný lék, tak se krátce vyjádřím i těmto dotazům. Dle všech dostupných informací, které máme, byl iniciátorem této aktivity Dr. Kalinčík, který aktuálně pracuje na akademickém pracovišti Univerzity v Melbourne, Austrálii, a který zaslal do redakce Mladé fronty Dnes tiskové prohlášení o výsledcích jeho výzkumu a publikaci práce v prestižním časopise Lancet Neurology.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email