Search
Close this search box.

Velká novela zákona o sociálních službách přinese řadu změn ve prospěch potřebných lidí

Více než deset let čekali klienti a poskytovatelé sociálních služeb na změny v zákoně. Vláda přijala novelu, která pomůže upravit současný systém tak, aby byl přehlednější, jednodušší a odpovídal skutečným potřebám lidí a všech subjektů zúčastněných při poskytování sociálních služeb. Účinnost zákona je plánovaná od 1. ledna 2018.

„Novela pomůže těm nejpotřebnějším, lidem úplně závislým na pomoci ostatních. Díkynavýšení příspěvku na péči budou moci zůstat ve svém domácím prostředí,“ řekla
ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. “Péče o nevyléčitelně nemocné v
hospicích bude konečně oficiální službou a bude hrazena. Rodičům přímo s péčí o trojčata
nebo čtyřčata budou bezplatně pomáhat pečovatelky. Dosud mohly pomáhat jen s domácími
pracemi,“ dodala ministryně.

Novela počítá s navýšením částky příspěvku na péči ve stupni IV (úplná závislost) z 13 200
korun na 19 200 korun a současně umožní rychlejší projednání žádosti o příspěvek. Jde o
snahu podpořit poskytování pomoci neformálními pečovateli, zejména osobami blízkými,
v domácím prostředí.

Zvyšuje se podpora rodin, kterým se současně narodily tři nebo více dětí. Poskytování
pečovatelské služby se rozšířilo o pomoc rodinám zavedením činností souvisejících s péčí o
děti, pečovatelky se tak budou moci reálně starat i o děti. Služba bude těmto rodinám
poskytována bezplatně, proto se současně upravuje úhrada nákladů poskytovatelům
sociálních služeb ve formě účelové dotace.

Vláda schválila legislativní ukotvení hospiců doplněním do zákona o zdravotních službách.
Dojde tak k provázání se zákonem o sociálních službách, protože v nich budou poskytovány
i sociální služby. Tuto službu budou moci nabízet poskytovatelé zdravotních služeb paliativní
nebo domácí péče registrovaní podle požadavků zákona o sociálních službách.

Jednou z klíčových změn je také financování sociálních služeb formou mandatorních výdajů.
Poskytovatelé budou mít tedy větší jistotu při plánování provozu a poskytování sociálních
služeb.

Další úpravy se týkají sociální práce, na kterou se nově musí zaměřit i menší obce. Tím
bude sociální práce lépe dostupná přímo tam, kde je jí potřeba. Poskytovatelé nebudou
muset hlásit každou personální změnu na krajský úřad, což představovalo velkou
administrativní zátěž.

V zájmu ochrany lidských práv a svobod klientů sociálních služeb se upravují povinnosti
poskytovatelů sociálních služeb a nová skutková podstata přestupku pro případ porušení
těchto práv klientů. S ochranou těchto práv klientů souvisí také zavedení institutu nucené
správy poskytovatele sociálních služeb v případě závažných pochybení zjištěných při
inspekci poskytování sociálních služeb.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email