Search
Close this search box.

Reakce doc. Horákové, předsedkyně Neuroimunologické sekce ČLS JEP na článek MF Dnes

Dovolte mi krátký komentář k článku "Zvrat v léčbě roztroušené sklerózy, český lékař potvrdil její účinnost", který vyšel v úterý 21. 3. 2017 v MF Dnes. Článek přináší důležité informace o léku Alemtuzumab a problémech s úhradami nákladné léčby u roztroušené sklerózy v České republice. Bohužel forma článku, zejména elektronické verze článku na iDnes, která sklouzává do senzacechtivého bulváru, působí spíše problematicky a nepřináší přesné informace.

Alemtuzumab je lék, který je od r. 2013 registrován pro léčbuatakovité, aktivní formy roztroušené sklerózy. Jde o silnou protizánětlivou
léčbu, jejíž efekt je pouze ve stádiu nemoci, kdy převládá zánět.
V progresivní fázi je bohužel efekt minimální nebo žádný. Lék může mít
řadu závažných vedlejších účinků, proto je užíván většinou až jako lék 2. volby
poté, kdy selhaly léky bezpečnější. Pouze u pacientů s vysokou aktivitou
nemoci je indikováno jeho užití hned v 1. linii. Toto je třeba vždy
diskutovat s ošetřujícím lékařem v příslušném RS centru. Lék se
podává v zajímavém dávkovacím schématu – 1. rok 5 infuzi v 5 po sobě
jdoucích dnech, za rok další 3 infuze. Pak dle aktivity, tj. pokud pacient nemá
známy klinické ani magnetickorezonanční aktivity, tak může být několik let
zcela bez léčby.

Problémem zůstává cena, první 2 pulsy (8 infuzí) stojí skutečně
kolem 1,5 milionu korun a v České republice se stále nedaří najít
mechanismus, jak tuto úhradu v nemocnicích bez problémů zajistit.

Lék byl řádně zkoušen ve standardních klinických studiích,
ve kterých prokázal vysokou efektivitu. Kolega Dr. Tomáš Kalinčík ve své práci
analyzoval data nikoli ze studií, ale data z reálné klinické praxe. Ve své
analýze prokázal, že i v klinické praxi je lék vysoce účinný a data
odpovídají výsledkům ze studií. Jsme pyšní na to, že kolega Kalinčík začínal na
našem pracovišti a také na to, že k daným výsledkům podstatně přispěla
data českých pacientů (samozřejmě zcela anonymní), kteří dali souhlas a podílí
se na sběru dat v rámci registru ReMuS. Toto je přímá ukázka, jak je sběr
dat důležitý a může pomoci v rozhodování lékařů i pacientů
v každodenní praxi.

Protože se objevily i spekulace, že článek mohl být zaplacen
jednou farmaceutickou firmou jako placená reklama na daný lék, tak se krátce
vyjádřím i těmto dotazům. Dle všech dostupných informací, které máme, byl
iniciátorem této aktivity Dr. Kalinčík, který aktuálně pracuje na akademickém
pracovišti Univerzity v Melbourne, Austrálii, a který zaslal do redakce
Mladé fronty Dnes tiskové prohlášení o výsledcích jeho výzkumu a publikaci
práce v prestižním časopise Lancet Neurology.

Doc.
MUDr. Dana Horáková, PhD, Centrum
pro demyelinizační onemocnění
1. LF UK a VFN
Praha

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email