Search
Close this search box.

Ergoterapie

Ergoterapie je obor, který se zabývá léčením pomocí různých pracovních činností. Významnou specializací ergoterapeuta je trénink funkce ruky a nácvik zvládání běžných denních činností. Egoterapeut se také zabývá kognitivní rehabilitací tedy zejména tréninkem paměti a pozornosti.
Cílem ergoterapie je pomoci udržet pacientům soběstačnost ve všech běžných denních činnostech (jako je oblékání, jídlo, hygiena, zvládání domácnosti apod). Pokud nelze tyto aktivity zcela zlepšit poskytuje ergoterapeut poradenství ohledně vhodných kompenzačních strategií, jak si činnost usnadnit, případně jaké vhodné kompenzační pomůcky využít. Ergoterapeut také může díky své znalosti kompenzačních pomůcek poradit také s výběrem vhodné pomůcky pro usnadnění mobility např. vhodného vozíku apod. V případě pacientů s RS je dalším významným cílem ergoterapie (společně s fyzioterapeutem) pomoci při zvládání únavy.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email