Search
Close this search box.

Hiporehabilitace

HIPOREHABILITACE („hippos“ řecky = kůň) – může být i pro Vás cestou ke zlepšení Vašeho zdravotního stavu.
Je totiž dlouhodobými průzkumy v zahraničí, ale i u nás, prokázáno, že se jedná o jednu z nejúčinnějších forem rehabilitace. Rehabilitace s pomocí pohybu koně, resp. jeho hřbetu do tří „rovin“. Při jejím dlouhodobém a pravidelném provozování se pak objevují velmi dobré výsledky zvláště u neurologických onemocnění. Především u dětské mozkové obrny a roztroušené sklerózy mozkomíšní.
 
Co je a jak pomáhá paradrezura? Více ZDE

Kontakt: Česká hiporehabilitační společnost
Ústavní 91, 181 02 Praha 8
www.hiporehabilitace-cr.cz

Dělení:

  • hipoterapie
  • léčebně-pedagogické ježdění
  • sportovní ježdění handicapovaných

Tyto tři „základní okruhy“ se vzájemně prolínají. Jednotlivé koňské „faktory“(např. teplo koně, jeho srst, “mazlení“ a další) na klienty také spolupůsobí. Hipoterapie je léčbou prostřednictvím pohybu hřbetu koně. Je určena k léčbě nejen dětí, ale i dospělých (mnohdy i v pokročilejším věku). Je přitom využíván pravidelný krok koně, který postupně rozhýbe kyčelní kloub, jednotlivé obratle, až po krč. páteř. Zkrátka celý trup, včetně mozkomíšní oblasti. V pohybu jsou svaly i “svalíky“, které žádná jiná rehabilitace, včetně plavání, rozhýbat nedokáže. Na jezdce pak příznivě působí i teplota koně, která je o něco vyšší než u člověka. Může dojít k pozitivní úpravě vylučování, krev. oběhu atd. Viz např. zdrav. důvody ježdění p. prez. T. G. Masaryka (plíce).

Vlastní lekce pak probíhá po dobu asi 20 min. Účast na ni je podmíněna doporučením odbor. lékaře (neurolog, nebo RH-lékař), který by měl být obeznámen, jak s pozitivními účinky hipoterapie-hiporehabilitace, tak s příp. kontraindikacemi (později). Lekci vede zvl. školený fyzioterapeut – fyzioterapeutka. Koně připravuje cvičitel jezdectví. Při lekci je kůň veden za uzdu “vodičem“. Další člen týmu terapeutů může zabezpečovat klienta na koni z boku. Na koně klient nastupuje s pomocí rampy a v koordinaci s pokyny, příp. pomocí ved. týmu. Nutné je použití přilby, příp. dalších pomůcek. Kůňnemá sedlo. Sedí se na dece, s možností přidržení se madel připevněných na tzv. obřišnících (obepínají břicho koně). Hipoterapie, jejímž základem je „správný sed“ (tzv. „v koni), pomáhá především při napřímení páteře, ale i při zlepšení koordinace chůze, stability atd. Významná je rehabilitace i značně spastických svalů např. u vozíčkářů, paréz atd. Je také úspěšná při nácviku řeči a dalších „problémů“. V podstatě je výchozím okruhem hiporehabilitace.

Z dalších okruhů se zde ještě zmíním o sportovním ježdění handicapovaných, které je v současné době již paraolympijským sportem, v němž (paradrezura) mají úspěchy i „Roskaři“ (Atlanta – 1. místo pro Německo, Austrálie…). V ČR se toto jezdectví provádí ve dvou disciplinách: paravoltižiparedrezuře.

PARAVOLTIŽ je v podstatě gymnastika zdrav. postižených dětí (různých diagnóz) na koni. Kůň se pohybuje v kruhu a je cvičitelem vedený v kroku na dlouhém „laně“ tzv. lonži.

PARADREZURA je samostatné vedení koně klientem. Na rozdíl od hipoterapie, kde se „jen“ pasivně „veze“ a v podstatě kůň za něj, nebo s ním „cvičí“. V paradrezuře musí být klient natolik zkušený a zručný, že ovládá koně podle drezurních zásad. Stává se jezdcem, „řídícím“ koně dle zadání úloh na „drezurním obdélníku“ – jízdárně. Jezdec již cíleně zapojuje své svaly (i nohou) tak, aby „zajel“ úlohy, určené ve stupni jeho zdrav. klasifikace. Nebo pod odhledem cvičitele/ky jezdí to, „na co má“ a na čem se dohodnou. Třeba i ve volné přírodě, pokud jsou vhodné podmínky a je max. sníženo riziko pádu apod. Již 4 „Roskaři“ z Rosky Praha v posledních 7 letech získali řadu předních míst nejen na region. závodech a cenách, ale i mistr. titulů ČR za JK Kvítek, O. S. Bucephalos a JO TJ Orion Praha.

ROSKA PRAHA v návaznosti na své celoroční aktivity (rehabilitačního charakteru zvláště), zajišťuje hiporehabilitaci prakticky ve všech okruzích. Nemocní RS na základě lékař. doporučení a dalších podmínek, uvedených v „Celoroční informaci“, vydané počátkem každého roku, se mohou přihlásit na průběžnou hiporehabilitaci, prováděnou v r. 2005 na čtyřech pražských lokalitách (v závorce uved. termín zahájení „ježdění“ v r. 2005):

  1. Hiporehabilitační středisko socioterapeutické farmy Psychiatrické léčebny Praha 8 – Bohnice(březen – možný hromadný odvoz mikrobusem)
  2. Jezdecký oddíl TJ Orion Praha 4 – Braník (18. 01.)
  3. Jezdecký klub Počin v Ráji, Praha – Dolní Počernice (04. 01.)
  4. TIS – Nezávis. sdruž. přátel přírody, Hucul – Club Praha 5 – Zmrzlík (07. 01.)

Další možností, jak si prožít hiporehabilitci „na plno“ a každodenně, jsou hiporekondiční pobyty, plánované jako týdenní pobytové akce mimo Prahu, v přírodě, s programem, jehož náplní je, vedle intenzivní hiporehabilitace, pojímané většinou jako hipoterapie, též cvičení na bázi jógy a dalších „cvíček“, přednášek nejen o hipoterapii, ev. výletů do okolí, spol. akcí atd. Většinou se vše točí kolem koní. Samozřejmě je tu plná penze a doprava na a z místa pobytu.

Tak co říkáte? Chcete si také zlepšit svůj zdrav. stav? Neváhejte? Hipoterapie sice není všelék; vyžaduje pravidelnost. Pak ale máte naději, že se dostaví výsledky. Můžete se i zabavit. Zkuste se přihlásit, či alespoň získat bližší informace… Třeba máte i na sportovní jezdectví!

Miloslav Mlčkovský, vedoucí hiporehabilitace Roska Praha.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email