Search
Close this search box.

„Jak mi ereska změnila život II“

Staňte se autory další knihy příběhů lidí s roztroušenou sklerózou s názvem...

…staňte se autory další knihy příběhů lidí s roztroušenou sklerózou s názvem

„Jak mi ereska změnila život II

Kniha, která vyjde na podzim roku 2012, bude obsahovat texty 30 z Vás, lidí s diagnózou roztroušené sklerózy.

JAK SE STÁT SPOLUAUTOREM KNIHY?

Stačí na téma „Jak mi ereska změnila život“

■ zaslat text maximálně na 3 strany normované A4 (9 tisíc znaků). Může se jednat o krátkou historku, celoživotní příběh, popis zajímavého okamžiku Vašeho života.

■ uvést titulek svého textu (dát textu nadpis)

■ napsat osobní medailón (jméno, příjmení, věk, délka trvání onemocnění, záliby, rodina, zaměstnání + foto v rozlišení alespoň 1 MB či „autorský obrázek“ (malba, foto, pérovka atd.) na maximálně 9 normovaných řádků

■ zaslat text do 1. února 2012 na e-mailovou adresu lenka.petrasova@seznam.cz, s heslem v předmětu zprávy KNIHA či zasílat poštou na CD či disketě na adresu: NFOZP, Sokolovská 103, 186 00 Praha 8, heslo KNIHA

Redakčního zpracování knihy se ujala paní Lenka Petrášová (novinářka, redaktorka MF Dnes).

Kniha vychází v edici Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve spolupráci s UNIÍ ROSKA a společností Merck spol. s r. o., divizí Merck Serono.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email