Search
Close this search box.

Společnosti zaměstnávající zdravotně postižené podnikající na území hlavního města Praha mohou získat finanční dotaci na ochrannou známku Práce postižených

Máte více jak 50% vymezených chráněných pracovních míst, vaše provozovna nebo sídlo je na území hlavního města a máte se čím pochlubit? Přihlaste se do 10. prosince 2012 do projektu ochranné známky Práce postižených (www.pracepostizenych.cz) a získejte dotaci ve výši 30 000,-Kč na úhradu poplatků spojených se získáním ochranné známky. Dotace bude přidělena prvním osmi žadatelům. Rozhodným datem k přijetí žádosti a udělení pořadí je datum doručení žádosti do Sdružení pro oceňování kvality...

PRAHA, 9. listopadu 2012 Máte více jak 50% vymezených chráněných pracovních míst, vaše provozovna nebo sídlo je na území hlavního města a máte se čím pochlubit?

Přihlaste se do 10. prosince 2012 do projektu ochranné známky Práce postižených (www.pracepostizenych.cz) a získejte dotaci ve výši 30 000,-Kč na úhradu poplatků spojených se získáním ochranné známky. Dotace bude přidělena prvním osmi žadatelům. Rozhodným datem k přijetí žádosti a udělení pořadí je datum doručení žádosti do Sdružení pro oceňování kvality.

Poplatky spojené se získáním známky:

Registrační poplatek

5 000,- Kč bez DPH

Jednorázový poplatek ke krytí administrativních nákladů.

Poplatek za základní posouzení

15 000,- Kč bez DPH

Poplatek za jeden posuzovací den.

Poplatek za správu známky

10 000,- Kč bez DPH

Poplatek za správu známky

Podrobné informace, jak postupovat s přihlášením se do projektu Práce postižených, najdete na www.pracepostizenych.cz v sekci „Jak získat licenci“.

„Právo užívat tuto značku má zaměstnavatel, který zaměstnává zdravotně postižené osoby a prokáže, že se na poskytnuté službě nebo vyrobeném výrobku svou prací podíleli zdravotně postižené osoby alespoň 75 procenty. Z důvodu ověření projde taková firma auditem, který provádí Sdružení pro oceňování kvality (SOK). Pokud vyhoví podmínkám daným statutem a směrnicí, obdrží od NFOZP na dva roky licenci k užívání ochranné známky“, uvádí Hana

Potměšilová, ředitelka Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdrav. postižením (NFOZP).

Ochranná značka „Práce postižených“

Projekt ochranné značky „Práce postižených“ nemá obdoby v žádné ze zemí Evropské unie. Projekt si klade za cíl, upozornit na lidi, kteří i přes své zdravotní postižení a ztížené podmínky při uplatňování na trhu práce dokáží vykonávat stejně dobrou a konkurence-schopnou práci jako zdraví lidé. Stejně tak je cílem pozdvihnout společnosti, které jsou kvalitními zaměstnavateli osob se zdrav. postižením.

Od roku 2010 je ochranná známka součástí Národní politiky kvality a je tak zařazena mezi oficiální české známky kvality pod dohledem státu.

Samotné zaměstnávání lidí se zdravotním postižením (OZP) skýtá pro firmy možnosti daňových odpisů a navíc může ušetřit i peníze, které jsou odváděny ve formě náhradního plnění.

Více informací www.pracepostizenych.cz a www.nfozp.cz

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email