Search
Close this search box.

Koncert pro NF IMPULS

PRAHA, 15. dubna od 19.hodin v historických prostorách Pražské křižovatky. Na koncertě již poosmé vystoupí v rámci benefice hudební seskupení Clarinet Factory, které si letos pozvalo jazzového mága Alana Vitouše a hudebníka Jaroslava Svobodu ze skupiny Traband...

Zveme Vás na každoroční benefiční Koncert pro IMPULS. Bude se konat v pondělí 15. dubna 2013 v 19.00 v historických prostorách Pražské křižovatky – v kostele sv. Anny v Praze 1.

Vstupenka na koncert v ceně 290,-Kč může být spojena s dobrovolným darem ve prospěch IMPULSU. V případě zakoupení Vám bude vystavena darovací smlouva v hodnotě všech Vámi zakoupených vstupenek. Výtěžek koncertu bude použit na podporu projektu ReMuS, jehož rozpočet na první dva roky je takřka 9.000.000,-Kč!

ReMuS je celostátní registr pacientů s roztroušenou sklerózou, který je doposud nejrozsáhlejším a nejvýznamnějším projektem NF IMPULS. Jeho praktický dosah sahá daleko za oblast samotného zdravotnictví. Je projektem na desetiletí.

Registr pacientů s RS je zásadní pro kompletní přehled počtu pacientů, výskytu a průběhu nemoci. Na rozdíl od RS má každá nákladná léčba jiných nemocí svůj vlastní registr. ReMuS bude poskytovat data pro zdravotní pojišťovny pro efektivní a zejména co nejrychlejší plánování financování léčby RS. U této nemoci je to právě rychlost nasazení léčby, která ovlivňuje její další průběh. Údaje budou sloužit i pro vědecké účely v rámci celé ČR. Významným přínosem bude i zapojení se do mezinárodních registrů pacientů s RS prostřednictvím ReMuSu.

Na koncertě již poosmé vystoupí v rámci benefice hudební seskupení Clarinet Factory, které si letos pozvalo jazzového mága Alana Vitouše a hudebníka Jaroslava Svobodu ze skupiny Traband.

Součástí koncertu bude ukázka obrazu, který v rámci křestu nového CD Clarinet Factory namaloval skladatel, hudebník a malíř Milan Sajs. Obraz bude o měsíc později vydražen na aukčním portálu ve prospěch NF IMPULS. Výtěžek z aukce bude věnován na projekt ReMuS.

IMPULS je jediným nadačním fondem v ČR, který podporuje projekty pro komplexní a kvalitní léčbu roztroušené sklerózy (RS), její výzkum, jakož i osvětovou činnost. IMPULS spolupracuje s RS centry v celé ČR, do kterých je léčba roztroušené sklerózy soustředěna. Zaručuje se tak maximální efektivita vynaložených finančních prostředků, jakož i zpětná kontrola jejich využití.

Hlavní oblastí podpory byla a zůstane fyzioterapie a psychoterapie, které zatím nelze plně financovat z veřejného zdravotního pojištění. Obě disciplíny jsou součástí „psychosomatiky“, která byla v ČR uznána jako lékařská specializace. Za rok 2012 činila částka těchto podpořených projektů 1,8 miliónu korun.

Součástí práce IMPULSU je i systematická osvěta – formou tisku vzdělávacích materiálů nebo účasti na odborných konferencích a kulatých stolech.

Za celou dobu své existence financoval Nadační fond IMPULS projekty v celkové částce přesahující 13 miliónů Kč.

Všechny tyto projekty by se bez Vašeho finančního přispění, pomoci a iniciativy nemohly uskutečnit!

Nadační fond nemá žádné státní příspěvky či jinou formu veřejné podpory. Všechny peníze, které používáme na podporu našich pacientů, jsou výhradně od Vás, našich dárců.

Děkujeme Vám předem za Vaši podporu a těšíme se na setkání na benefičním koncertě.

Jana Vojáčková, výkonná ředitelka

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email