Search
Close this search box.

Získejte peníze z EU na kvalitní sociální služby

O dotace na vzdělávání v oblasti sociálních služeb mohou až do 30. dubna 2013 žádat kraje, obce, nestátní neziskové organizace, poskytovatelé registrovaných sociálních služeb a akreditované vzdělávací instituce...

Odborníci a profesionální organizace jsou předpokladem kvalitních sociálních služeb. A právě na ně lze v současné době využít peníze z Evropského sociálního fondu. O dotace na vzdělávání v oblasti sociálních služeb mohou až do 30. dubna 2013 žádat kraje, obce, nestátní neziskové organizace, poskytovatelé registrovaných sociálních služeb a akreditované vzdělávací instituce. Celkem je k dispozici 150 milionů korun – konkrétně z výzvy A7 z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

„Často se setkávám s názorem, že pracovníci sociálních služeb musí splnit vysoké nároky, a přitom na jejich vzdělávání prý chybí peníze. Tady je možnost, jak finance získat,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová a dodává:

„ Vysoké nároky na kvalifikaci lidí, kteří v sociálních službách pracují, vycházejí z charakteru této práce. Právě oni totiž mohou přímo ovlivnit zdraví a kvalitu života těch, o které pečují. Osobně usiluji o to, aby se platy těchto zaměstnanců zvýšily. Jsem jednoznačně zastáncem toho, že za kvalitní a odpovědnou práci je třeba dobře zaplatit.“

Jeden projekt na vzdělávání v sociálních službách může z ESF dostat dotaci až do 100 procent nákladů. Minimálně to může být půl milionu korun, maximálně pak 10 milionů korun. Přihlášený záměr se musí týkat vzdělávání v akreditovaných kurzech MPSV podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Vzdělávat se mohou sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách i vedoucí zaměstnanci. Dále lze dotace využít na vzdělávání fyzických osob, které poskytují pomoc lidem pobírajícím příspěvek na péči.

Absolventi vzdělávacích kurzů mohou ve svých organizacích lépe bojovat proti sociálnímu vyloučení, které hrozí lidem s postižením. Rovněž mohou pomáhat se začleňováním postižených do společnosti, či významně přispívat k tomu, aby k vyloučení vůbec nedošlo. Odborníci také mohou pomáhat s odstraňováním bariér, které znesnadňují vzdělávání nebo zaměstnávání postižených lidí.

„ V budoucnu nastane v sociálních službách řada změn, když například ústavy postupně nahrazují přátelské domovy, tedy chráněné bydlení,” upřesňuje ministryně Müllerová.

O dotaci z Globální ho grantu – financovaného prostřednictvím OP LZZ – na vzdělávání v oblasti sociálních služeb je možné žádat do letošního 30. dubna. Podrobné informace a text výzvy A7 je zveřejněn na adrese: www.esfcr.cz .

Zdroj: helpnet.cz

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email