Search
Close this search box.

Rehabilitace kognitivních funkcí pacientů s RS

Nabídka možnosti účasti v projektu. Projekt předpokládá, že pravidelný a cílený trénink může významně přispět ke zlepšení kognitivních funkcí, a tím následně ovlivnit nejen kvalitu života obecně, ale i šance pacientů v oblasti pracovního uplatnění...

Nabídka možnosti účasti v projektu MS centra Fakultní nemocnice Plzeň zaměřeném na trénink kognitivních funkcí (pozornost, paměť, komunikační schopnosti, schopnost rozhodovat se apod.) u pacientů s diagnózou roztroušená skleróza.

Projekt předpokládá, že pravidelný a cílený trénink může významně přispět ke zlepšení kognitivních funkcí, a tím následně ovlivnit nejen kvalitu života obecně, ale i šance pacientů v oblasti pracovního uplatnění. Z důvodu co nejmenší zátěže pacientů (stran dojíždění i časových dispozic, nutnosti pravidelnosti i dostatečné míry trénování) je trénink prováděn v domácím prostředí.

Jako jediní v republice nabízíme pacientům s RS možnost tréninku v domácím prostředí, který je současně monitorován prostřednictvím webových stránek. Pacienti jsou tak stále v kontaktu s odborníkem, který jejich trénink sleduje a vede.

K rehabilitaci kognitivních funkcí je použit program Happy neuron, který pacienti obdrží na CD. Projekt zahrnuje vstupní psychologické vyšetření, zácvik v užití programu, 2. měsíční nácvik v domácím prostředí, závěrečné psychologické vyšetření a zhodnocení efektu rehabilitace.

Více informací na http://rscviceni.cz/

Projekt vznikl v rámci mezioborové spolupráce mezi Psychiatrickou a Neurologickou klinikou Fakultní nemocnice Plzeň, LF Plzeň UK Praha a FAV ZČU Plzeň.

Materiální a odborná pomoc:

  • Nadační fond Impuls
  • ALPELEPHANT, s.r.o.
  • Ing. Martin Dostal – Katedra informatiky, FAV, ZČU v Plzni

Kontakty na realizační tým projektu:

Mgr. Dana Chmelařová, tel.: 377 103 408, email: chmelarova@fnplzen.cz

Mgr. Lucie Valouchová, tel.: 377 103 236, email: valouchoval@fnplzen.cz

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email