Search
Close this search box.

Změny v lékárnách v roce 2015

Mezi změnami, které vstoupily od 1. 1. 2015 v platnost, jsou i dvě v segmentu lékáren a jejich pacientů. Změny, které Česká lékárnická komora uvítala, však některé subjekty využívají v těchto dnech k reklamním aktivitám, které slibují nemožné...

První změnou je definitivní zrušení regulačních poplatků ve výši 30 Kč za recept. Druhou změnou je snížení DPH z 15 % na 10 % na registrované léky.Výsledkem těchto změn jsou úspory na straně pacientů, protože dochází ke snížení doplatků na léky, ale významné finanční prostředky ušetří i zdravotní pojišťovny. Česká lékárnická komora (ČLnK) podporuje jakékoliv aktivity, které přispějí ke snížení nákladů na léky a spoluúčasti pacientů. Ale taková spoluúčast musí mít jasná pravidla a především – musí být dostupná všem.

Prezident České lékárnické komory Lubomír Chudoba uvedl, je rád, že byly regulační poplatky za recept zrušeny, neboť ani v nejmenším neplnily deklarovaný účel. Již od počátku jejich vzniku Česká lékárnická komora zastávala názor, že by v lékárnách neměly být zavedeny. Nejen že se tak stalo, ale dokonce byly velmi složitým mechanismem včleněny do tvorby cen a úhrad léčiv, která se tak stala naprosto nepřehlednou nejen pro laiky, ale také pro mnohé odborníky. Poplatek se podle Chudoby stal nejdříve pro stát, potažmo krajské samosprávy, a poté i pro některé další provozovatele lékáren pouze marketingovým nástrojem.

Změnu, kterou Česká lékárnická komora uvítala, však některé subjekty využívají v těchto dnech k reklamním aktivitám, které slibují nemožné. Reklamní kampaň se vrací zpět k doplatkům a avizuje až 50% slevu na doplatky. Kampaň vynáší do popředí především výši slevy, kterou ale slibuje poskytnout pouze vybraným skupinám pacientů, podle zadavatele této kampaně těm nejpotřebnějším, dětem a seniorům.

Prezident České lékárnické komory k tomu doplnil, že právě na této akci je možné velmi názorně ukázat manipulativnost některých reklam. Kampaň již nezdůrazňuje, že se jedná o slevu z teoretických maximálních doplatků a už vůbec se pacienti nedozvědí, že lze často daný přípravek zaměnit za "stejný" od jiného výrobce a zcela bez doplatku. Vzhledem ke konstrukci slevy se již ne zcela překvapivě setkáváme s případy, kdy je lék pro pacienta i po 50% slevě na doplatku dražší než v jiné lékárně bez jakékoli "slevy".

Česká lékárnická komora pacientům doporučuje, aby se u svých lékárníků zajímali kromě informací důležitých pro správné užívání a uchovávání léků i o to, zda není jejich přípravek možné zaměnit za jiný s totožným složením a účinkem, ovšem s nižším nebo nulovým doplatkem. Je to cesta bezpečná nejen ze zdravotního hlediska, ale může být šetrnější i k peněžence pacienta. Tuto individuální službu mohou pacienti využít v každé lékárně.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email