Search
Close this search box.

Roztroušená skleróza není způsobena lepkem

Nový příspěvek prof. RNDr. Jana Krejska, CSc. z Ústavu klinické imunologie a alergologie LF UK a FN Hradec Králové do sekce "Žumpa"

Patogenetické mechanismy RS jsou popsány ve velkém detailu, přesto ale nejsou dostatečné pro zodpovězení všech našich otázek. Zůstává tedy velký prostor pro nejrůznější spekulace, které hledají možné příčiny RS. V poslední době je jednou z nejčastějších spekulací v této souvislosti spojování RS s nesnášenlivostí lepku. Tento nevědecký mýtus se rychle šíří na webu a bohužel negativně zasahuje nemocné s RS. Proto je vhodné, abychom se pokusili tento mýtus vyvrátit na základě vědeckých informací.

Celý článek najdete v sekci ŽUMPA, přímý link https://www.aktivnizivot.cz/zumpa/roztrousena-skleroza-neni-zpusobena-lepkem-a5074024

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email