Search
Close this search box.

ÚP ČR začal vydávat nové průkazy OZP

Od 1. 4. 2015 zahajuje Úřad práce ČR (ÚP ČR) vydávání nových průkazů osoby se zdravotním postižením (průkaz OZP). Průkaz OZP má podobu plastové kartičky obdobně jako občanský nebo řidičský průkaz. Je odolný proti poškození a chráněný vůči jeho padělání.

Do konce března 2015 vydávalÚP ČR tzv. dočasné průkazy OZP. Ty jsou, stejně jako průkazy mimořádných výhod,
které do konce roku 2011 vydávaly obecní úřady, platné do 31. 12. 2015.

„K
tomuto datu skončí platnost všech průkazů. Jejich držitelé, kterých je
přibližně 230 tisíc, už tak nebudou moci, v případě, že si včas nezajistí
jejich výměnu, využívat žádné benefity a nároky, které jim z vlastnictví
průkazu vyplývají. A to do doby vydání nového dokladu,“
upozorňuje Kateřina
Sadílková
, pověřená řízením ÚP ČR.

Úřad práce ČR proto vyzývá klienty, aby nenechávali
vše na poslední chvíli a vyhnuli se tak zbytečnému čekání ve frontách na konci roku. Zároveň ale není nutné, aby chodili v hojném počtu na úřad hned v dubnu 2015, pokud platnost jejich průkazu nekončí v nejbližší době. „Uvědomujeme si, že to může znamenat drobnou
komplikaci pro naše klienty, ale musíme se řídit platnou legislativou. Uděláme
vše proto, aby byl proces výměny co nejrychlejší a žadatele zatěžoval co
nejméně,“
říká náměstkyně pro sociální věci Generálního
ředitelství ÚP ČR
Zdeňka Cibulková.

Pro účely vydání nového průkazu OZP je
třeba doložit
aktuální fotografii, která odpovídá formátu podobizny určené
na občanský průkaz (rozměr 35 mm x 45mm). Stejně jako při každých úředních
jednáních, musí držitel průkazu také prokázat svou totožnost občanským
průkazem.

Lidé, kterým ÚP ČR přiznal průkaz OZP po 1. 1. 2014,
nemusí vyplňovat žádnou žádost. Stačí, aby pouze doložili úřadu fotografii a
podepsali příslušný formulář
, který dostanou na přepážce.

Držitelé průkazů
mimořádných výhod (kartonové průkazy, které vydávaly obecní úřady do konce roku
2011) a dočasných průkazů OZP, které ÚP ČR vydával podle legislativy účinné do
31. 12. 2013, musí před samotnou výměnou podat „Žádost o přechod nároku
na průkaz OZP“
. Až poté jim může ÚP ČR průkaz v nové podobě vydat.

Na
základě vydání průkazu OZP vzniká jeho majiteli mimo jiné nárok
na vyhrazené místo k sezení ve veřejných
dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, přednost při
osobním projednávání jeho záležitosti na úřadech, bezplatnou dopravu
pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi,
trolejbusy, autobusy, metrem, slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě
osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v pravidelných
vnitrostátních spojích autobusové dopravy, parkovací průkaz nebo, bezplatnou dopravu
vodícího psa. Rozsah výhod se liší podle typu průkazu OZP, který vychází z
předchozího posouzení zdravotního stavu žadatele.

Kdo
má nárok na přechod nároku na průkaz OZP?

Držitelé platného průkazu mimořádných výhod
mají nárok na průkaz OZP stejného typu (TP, ZTP, ZTP/P), což odpovídá
závažnosti jejich zdravotního postižení. Nárok na průkaz OZP u těchto osob trvá
po dobu, po kterou měly přiznány mimořádné výhody. Pokud však klient nemůže doložit
dobu platnosti přiznání mimořádných výhod, nárok na průkaz OZP trvá pouze po
dobu platnosti průkazu mimořádných výhod. Zároveň také držitelé platného
průkazu OZP vydaného podle předpisů účinných do 31. 12. 2013, mají podle zákona
nárok na průkaz OZP. Nárok na takto vydaný průkaz OZP trvá po dobu, na kterou jim
ÚP ČR přiznal nárok na předchozí průkaz.

Volba
symbolu osoby se zdravotním postižením

Od 1. 1. 2015 mají klienti také možnost sami
si zvolit, zda si přejí na průkazu uvést symbol označení osoby s úplnou nebo
praktickou hluchotou nebo osoby hluchoslepé anebo osoby úplně nebo prakticky
nevidomé (piktogram znázorňující jedno z uvedených druhů postižení). Držitelé
výše uvedených průkazů provedou tuto volbu při podání žádosti o přechod nároku
na průkaz OZP.

Kateřina
Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email